IMOVINSKE KARTICE USKORO DOSTUPNE “Poduzet će se sve potrebne radnje kako bi i ti podatci u što kraćem roku postali ponovno javno dostupni”

Screenshot YouTube

[quote_box_center]

  • Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uskoro će objaviti imovinske kartice hrvatskih političkih dužnosnika

[/quote_box_center]

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uskoro će objaviti imovinske kartice hrvatskih političkih dužnosnika i “poduzima sve potrebne radnje kako bi i ti podatci u što kraćem roku postali ponovno javno dostupni”.

Agencija za zaštitu osobnih podataka isto se obratila javnosti priopćenjem i podržava “zaštitu osobnih podataka, transparentnost  rada u obnašanju javne dužnosti i borbu protiv koruptivnih djelovanja”.

Priopćenje AZOPA prenosimo u cijelosti.

“U cijelosti uvažavajući osjetljivost teme, a nadasve imajući u vidu da se radi o obradi osobnih podataka dužnosnika čijom je javnom objavom na internetskim stranicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa putem obrasca „ Izvješće o imovinskom  stanju dužnosnika „  narušena njihova privatnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka sukladno svojim ovlastima na koje je obvezuje Zakon o zaštiti osobnih podataka  ( „ Narodne novine“ broj 106/12 –pročišćeni tekst )  poduzela je mjere kako bi se zaštitili osobni podaci dužnosnika koji se odnose isključivo na njihovu privatnost, a koji su javnom objavom postali dostupni ne samo hrvatskoj javnosti već  putem internetskih tražilica i globalno svjetskoj javnosti.
Sukladno zakonskim ovlastima Agencija je provela postupak i donijela na zakonu osnovan pravorijek  kojim je utvrdila sljedeće:
Javnim objavljivanjem osobnih podataka dužnosnika na internetskim stranicama  Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ( dalje u tekstu:Povjerenstvo)  putem obrasca „Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika“, koji obrazac je donijelo upravo Povjerenstvo, objavljeni su osobni podaci dužnosnika  u prekomjernom opsegu,  nadasve podaci koji se odnose na: bračno stanje dužnosnika, broj djece, činjenicu nepostojanja djece, neto plaću dužnosnika koju je ostvarivao iz prethodnog zaposlenja kao i podatke o kreditnim zaduženjima ( instituciju kod koje je kredit ostvaren, rok otplate)  prije stupanja na dužnost.
Navedeni osobni podaci tiču se izravno svakog dužnosnika ponaosob i predstavljaju podatke iz njegove privatne sfere življenja te  upravo iz tih razloga grubo zadiru u privatnost svakog pojedinca pa tako i dužnosnika.
Slijedom iznijetog Agencija je utvrdila da navedeni podaci nisu objavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno da su osobni  podaci  o dužnosnicima objavljeni u prekomjernom opsegu, osobito na način kako je to učinilo Povjerenstvo na svojim internetskim stranicama i bez poduzimanja odgovarajućih tehničkih  mjera zaštite koje bi onemogućile dostupnost takvih podataka  globalno svjetskoj javnosti putem internetskih tražilica, u opisanom slučaju Google-a.
U prilog navedenoj tvrdnji govore i nepobitne činjenice koje je svojim nadzornim aktivnostima  utvrdila ova Agencija,  kako prilikom javne objave  osobnih podataka  dužnosnika Povjerenstvo  nije  imalo istovjetne ( ujednačene) kriterije pa je za neke dužnosnike javno objavilo primjerice  podatke o bračnom statusu, broju djece,  neto plaći dok za druge dužnosnike takvi podaci nisu javno objavljeni, odnosno određena polja su ostala nepopunjena.
Ovim  putem naglašavamo kako Agencija za zaštitu osobnih podataka svesrdno podržava transparentnost  rada u obnašanju javne dužnosti i borbi protiv koruptivnih djelovanja, što znači da  samo prikupljanje takvih podataka o dužnosnicima od strane Povjerenstva ne smatra protuzakonitim međutim, držimo da je javna objava takvih podataka putem interneta od strane Povjerenstva  nezakonita iz razloga što jednom objavljeni osobni podaci na internetu postaju trajno dostupni i obradivi globalno svjetskoj javnosti, što znači i neovlaštenim osobama, čime se omogućava zlouporaba podataka te je upravo iz tih razloga Povjerenstvo bilo dužno voditi brigu o opsegu osobnih podataka koji se objavljuju.
Na sve ove nepravilnosti Agencija je reagirala u svojem Rješenju koje je dostavila Povjerenstvu. Iz citiranog Rješenja razvidno je da Agencija  nije naredila uklanjanje imovinskih kartica dužnosnika, već uklanjanje određenih podataka koji su objavljeni putem spornog obrasca, jer je itekako svjesna s jedne strane važnosti prava na pristup informaciji u svrhu transparentnosti rada i učinkovite borbe protiv korupcije,  a s druge strane važnosti sprječavanja sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne dužnosti,zbog čega svakako trebaju biti obznanjeni podaci vezani uz dužnost/ službu koju dužnosnik obnaša.
Naposljetku, prilikom donošenja svoje odluke Agencija se rukovodila i  praksom  drugih zemalja  EU sve iz razloga što niti jedna zemlja EU ne objavljuje osobne podatke u opsegu koji se odnosi na privatnost dužnosnika, već isključivo podatke koji se odnose na obnašanje javne dužnosti, budući smatraju da objava osobnih podataka iz privatne sfere dužnosnika predstavlja povredu privatnosti i nije sukladna europskim standardima i zakonskom okviru zaštite osobnih podataka EU”, piše u priopćenju.  

Podsjetimo kako je Vlada s nedavne zatvorene sjednice objavila kako će razriješiti dužnosti vodstvo agencije AZOP.

 

 

Komentiraj

Source:NACIONAL