ILIJA ŽUGAJ: Posmrtno pismo osuđenog prebendara Nacionalu otkriva da je Bozanić zatajio presudu Vrhovnog suda Apostolske signature

POKOJNI PREBENDAR ILIJA ŽUGAJ zamolio je osobu od svog velikog povjerenja, iz crkvenih krugova, da nakon njegove smrti Nacionalu dostavi njegovo vlastoručno potpisano svjedočanstvo s molbom da se objavi zatajena presuda kojom ga se oslobađa krivnje u aferi Prebendari

Vrhovnog suda Apostolske signature, napisana na latinskom jeziku, koja se tiče Ilije Žugaja. Ilija Žugaj rođen je 15. srpnja 1942. u Ponikvarima. Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1969., a imenovan prebendarom 3. srpnja 2013. U Zboru prebendara od 25. veljače 2014. vršio je službu cenzora. Par godina kasnije s ostalim prebendarima našao se u vrtlogu ogromne afere, koju je razotkrio upravo Nacional. Početkom 2018. Nacional je objavio pismo priznanja krivnje koje je potpisao tadašnji čelnik prebendara Mijo Gabrić, u kojem se pokajao zbog gotovo 50 milijuna eura štete koju je prouzročio upravljajući prebendarskom imovinom. Ilija Žugaj preminuo je 2. srpnja 2022. Pokopan je u grobnici prebendara dva dana kasnije.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner