Ico Voljevica trebao je biti arhitekt, a onda je stvorio popularnog Grgu

Slikar i karikaturist Ico Voljevica rođen je u Mostaru 1922. godine, a umro u Zagrebu 30. listopada 2008. godine. Svog dolaska u Zagreb sjetio se ovim riječima:

“1947. godine dolazim u Zagreb studirati arhitekturu. Arhitektura je bio moj mladenački san. Dogurao sam gotovo do apsolventure. No te prve godine nakon Drugog svjetskog rata nastala je potreba za mladima koji su imali veliku maturu, odnosno neka određena znanja i školovanja. Ja sam uz studij uskočio u novinstvo. Zagreb je imao vrlo dobro plasiran humoristički tjednik »Kerempuh«. Uključio sam se kao karikaturist. Karikaturom sam se bavio još u gimnazijskim danima u Sarajevu. To je bila neka vrsta oduška, relaksacije od školskih obveza. Tada nisam ni zamišljao da ću završiti kao karikaturist profesionalac.

A Grga je nastao u »Kerempuhu« 16. ožujka 1950. i izlazio je do 10. srpnja 1955. Nastao je kao zamisao, zapravo zahtjev glavnog urednika Fadila Hadžića da svi iz redakcije pokušamo stvoriti stalnu rubriku lista. Morala bi izlaziti kao karikaturistički komentar lista na sve jači razvoj birokracije. U to doba pojam birokracije svodio se na sitno uredsko činovništvo, iako je zapravo dominirala državna birokracija. Moj crtež i oblik stripovskog komentara s likom Grge jednoglasno je prihvaćen kao najbolji. I Grga je krenuo u prvim godinama pod naslovom (rubrike) Grga Protokol.”

Komentiraj