I bolnica u Našicama postaje Covid bolnica

Sukladno odluci koju je jučer donio ministar zdravstva Vili Beroš, Opća županijska bolnica (OŽB) Našice dobila je zaduženje da vrši uslugu liječenja Covid-19 pacijenata, pa postaje sekundarni Covid centar i stavljena je na raspolaganje oboljelima od koronavirusa Osječko-baranjske županije te širem području koje gravitira našičkoj bolnici, izvijestio je ravnatelj OŽB-a Našice Hrvoje Šimić.

“Zbog sve veće popunjenosti kapaciteta KBC-a Osijek s kojim smo mi funkcionalno integrirani od 2017. godine, ukazala se potreba za donošenjem ove odluke. Omogućit ćemo maksimalno korištenje kapaciteta u našičkoj bolnici za liječenje kako pacijenata oboljelih od Covida-19, tako i svih drugih pacijenata kojima je potrebna zdravstvena skrb”, izjavio je Šimić.

Prvotno će se prenamijeniti prostori u našičkoj bolnici, a zatim će uslijediti postupno premještanje pacijenata iz KBC-a Osijek, sukladno razvoju pandemije. Dosad je 50 postelja na raspolaganju za liječenje Covid pacijenata, a ako bude trebalo, postupno će se puniti i ostali kapaciteti našičke bolnice koje čine stotinjak postelja s mogućnošću primjene kisika bilo respiratorom ili bilo kojim aplikatorom. Popunjenost našičke bolnice od trećeg mjeseca je od 30 do 50 posto.

Šimić ocjenjuje kako je “našička bolnica pogodna za prihvat Covid pacijenata jer je izuzetno dobro opremljena”. U bolnicu je uloženo preko 40 milijuna kuna u zadnjih nekoliko godina, posjeduje centralni razvod medicinskih plinova koji su neophodni prilikom liječenja većine pacijenata oboljelih od Covida s obzirom na to da im je potrebna dodatna primjena kisika. Završena je energetska obnova bolnice, a još od 2013. godine bolnica je bez barijere za nepokretne pacijente. Iako je već u prvom valu pandemije bolnica izuzetno dobro opremljena, pristigle su joj i brojne donacije što privatnih što pravnih osoba.

Dr. Šimić je naglasio kako će našička bolnica nastaviti pružati skrb osim Covid pacijentima i svim ostalim pacijentima, odnosno svim gravitirajućim korisnicima.

“U bolnici će se sve vršiti postupno. Za sada će se omogućiti obavljanje svih pretraga i zahvata koje bolnica i inače pruža svojim pacijentima. Ukoliko bude potrebno povlačit ćemo i sve rezervne položaje koje posjedujemo u sklopu bolnice. U sklopu bolnice postoje i rezervni prostori u kojima se mogu obavljati potrebiti zahvati. Postoji dogovor s KBC-om Osijek, ukoliko dođe do potpunog popunjavanja svih posteljnih kapaciteta u Našicama, naši liječnici će moći obavljati operativne i sve ostale zahvate u prostorima KBC-a Osijek” – rekao je Šimić te naglasio kako će se u skladu s razvojem situacije donositi i nove odluke.

Dr. Šimić osvrnuo se i na bolničke kadrove. “Broj djelatnika je nikad veći, bolnica je kadrovski popunjena. Trenutno brojimo 71 liječnika među kojima su i specijalisti te uži specijalisti, a uskoro ćemo novim natječajem zaposliti još 5-6 liječnika. Uz njih u bolnici radi preko 200 medicinskih sestara. Također, u slučaju bolovanja, postoji još dovoljan broj naših djelatnika na Zavodu za zapošljavanje koji su se spremni odazvati”, istaknuo je Šimić.

Šimić kaže kako će koronakriza povećati troškove blnice, ali i da treba podići plaće zaposlenima, pa tvrdi “kako će bolnica to sve skupa svojim djelatnicima i omogućiti”. “Svi znamo da je ovih dana u tijeku izglasavanje i donošenje rebalansa državnog proračuna i donošenje proračuna za 2021. godinu i vjerujemo da će naš trud i rad biti prepoznat. Uz jednu izdašniju financijsku podršku na koju računamo od strane Vlade RH, Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva vjerujemo da će našička bolnica uspjeti svim svojim djelatnicima osigurati kratkoročno ali dugoročno lijekove, potrošni materijal, ali i naknadu za sve ono što oni čine za naše korisnike”, izjavio je Šimić.

Komentiraj