Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) priopćilo je u srijedu da je proveden natječaj za sklapanje ugovora o provedbi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji je objavljen 17. studenog, za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe.

Izabrani su najpovoljniji ponuditelji na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Prihvaćeni su sadržaji uglavnom u dosad ugovorenom opsegu, a novi sadržaji ugovoreni su na područjima gdje se pokazala potreba popune Mreže javne zdravstvene službe, kaže se u priopćenju.

Prihvaćena je odluka o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za povedbu bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (limiti) za 2018. godinu.

Također je prihvaćena odluka o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalni iznos novčanih sredstava bolničkih ustanova za 2018. godinu (izvan limita) za postupke umjetne oplodnje, intervencijske kardiologije, posebno skupe lijekove koji se primjenjuju na razini bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, provedbu zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, postupke eksplantacije i transplantacije, te za lijek rekombinirani tkivni plazminogen, koji se primjenjuje u intervencijskoj neurologiji.

Odlučeno je da će HZZO financirati pripravnički staž za 58 kandidata, kooji su izabrani na temelju trećeg javnog natječaja iz 2017. godine (53 kandidata) i petog dijela otvorenog javnog natječaja za doktore medicine koji je otvoren cijelu godinu (5 kandidata).

Od 58 kandidata 43 je doktora medicine, 10 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije, navodi se u priopćenju.

Komentiraj