Nacional

HZJZ “Ugljikovodici u vodi u Slavonskome Brodu u okviru dopuštenih udjela”

Rezultati posljednje analize vode iz slavonskobrodskoga vodoopskrbnog sustava pokazuju da su ugljikovodici “ispod razine maksimalno dopuštenih udjela”, kontrola vode će se nastaviti, a građanima Slavonskoga Broda i dalje se dostavlja pitka voda.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je obavijest međuresornoga Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji o kvaliteti vode u Slavonskome Brodu. U obavijesti stoji da su u uzorcima vode sa šest mjesta – bunara na vodocrpilištu, vodospreme i dva gospodarska subjekta utvrđene količine ugljikovodika ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Analize su radi mjera sigurnosti istodobno provedene u dva službena laboratorija te su oba dobila zadovoljavajuće rezultate. Stručno povjerenstvo predlaže nastavak uzimanja uzoraka i kontrolu vode s vodocrpilišta i iz vodoopskrbne mreže.

Nakon višednevnih prozivki slavonskobrodskoga gradonačelnika Mirka Duspare da se taje rezultati analiza u protekla četiri dana, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz obavijest o zadnjoj analizi, priložio je i sve rezultate dosadašnjih analiza.

Na sjednici Stožera civilne zaštite u Slavonskome Brodu potvrđen je nastavak aktivnosti na razmještanju spremnika za vodu kako bi opskrba građana i institucija pitkom vodom bila što učinkovitija. Na području Slavonskoga Broda Stožer civilne zaštite predvidio je 70 mjesta za dostavu pitke vode.

Komentiraj