HZJZ objavio preporuke za izborna povjerenstva

Hrvatski zavod za jabno zdravstvo izdao je u srijedu preporuke za rad izbornih povjerenstava. Navode kako se preporuke izdaju u svrhu zaštite članova izbornih tijela i njihovih stručnih timova tijekom provedbe pojedinih izbornih radnji s obzirom na epidemiološku situaciju bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.

Opće preporuke

Opće zaštitne mjere

Treba izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ili dezinficirati ruke. Redovito, a osobito po ulasku u objekt, dezinficirati ruke koristeći dezinficijens na bazi 70-postotnog alkohola ili drugog sredstva prikladnog za primjenu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača.

Fizička udaljenost

Tijekom svih aktivnosti koje poduzimaju članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova svi se sudionici moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge osobe, osim ako se radi o članovima istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Zaštitna oprema

U zatvorenim prostorima preporučuje se nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

Evidencija

Preporučuje se uspostava sustava vođenja evidencije svih prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme ulaska i izlaska iz objekta.

Prostorno-tehnički i sanitarni uvjeti

Vidljive obavijesti i informiranje sudionika

Na ulaznim prostorima objekta na vidljivom je mjestu nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore u kojima borave sudionici. Na ulaznim prostorima postaviti i pisanu obavijest o potrebi dezinfekcije ruku pri ulasku. U sanitarnim čvorovima na vidljivo mjesto postaviti informacije o pravilnoj dezinfekciji ruku.

Dezinficijens

Na ulaznim prostorima objekta, ulazima u dvorane te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem).

Prozračivanje

Potrebno je redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost treba posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovito provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Kontaktne površine u prostoru

Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u liftovima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i nakon završetka radnog dana te minimalno još jednom, primjerice tijekom dnevne stanke ili oko sredine radnog vremena. Posebnu pozornost treba obratiti na površine radnih pultova ili stolova koje je potrebno dezinficirati češće, primjerice svakih sat vremena. Ako je moguće, preporučuje se ugradnja zaštitnih pregrada na pultovima ili stolovima.

Dezinfekcija između smjena

Za vrijeme stanke u trajanju od sat vremena oko sredine radnog vremena potrebno je temeljito dezinficirati prostore i provjetriti prostorije.

Uvjeti održavanja higijene sanitarnih čvorova

Preporučuje se pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje sanitarnih prostora, primjerice svaka dva sata. Potrebno je ograničiti istodobno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim pravilima fizičke udaljenosti. Preporučuje se da se sušila za ruke stave izvan funkcije te da ih se zamijeni jednokratnim papirnatim ručnicima za brisanje ruku. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ručnika i ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Dizala

Postaviti sigurnosne upute, uključujući maksimalni dozvoljeni broj osoba koje istodobno koriste dizalo. Odmak od maksimalnog broja korisnika pojedinog dizala moguć je ako su korisnici članovi istog kućanstva ili su osobe uobičajeno u bliskom kontaktu.

Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva

Potrebno je provođenje redovitih provjera kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja za sapun i dezinfekcijskih sredstava. Neispravne jedinice potrebno je brzo popraviti ili zamijeniti.

Odlaganje otpada

U svim prostorijama unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s postavljenim vrećicama i odgovarajućim poklopcima.

Organizacija i provedba pojedinih izbornih radnji

Informiranost osoblja

Prije početka rada/otvaranja potrebno je educirati članove izbornih tijela i njihovih stručnih timova o svim mjerama koje se provode.

Maksimalni broj osoba u prostorijama

Najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 metra, treba odrediti sukladno veličini prostorija objekta.

Raspored sjedećih mjesta

U radnim prostorima sjedeća mjesta treba rasporediti tako da budu na međusobnoj udaljenosti od 1,5 metra.

Stajaća mjesta

Ako članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova posao obavljaju stojeći, mjesta također treba obilježavanjem rasporediti na međusobnu udaljenost od 1,5 metra. Prilikom kretanja treba držati fizičku udaljenost.

Dolazak drugih osoba

Ako je za provedbu pojedine izborne radnje potreban dolazak drugih osoba, preporučuje se da se definiranim rasporedom regulira dolazak drugih osoba radi lakšeg održavanja preporučene fizičke udaljenosti. Drugim osobama preporučuje se dezinfekcija ruku prije i nakon dolaska. Ako između osoba nije moguće održati fizički razmak od 1,5 metra, preporučuje se da druge osobe nose maske za lice.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova trebaju prije dolaska u smjenu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako im je tjelesna temperatura viša od 37,2°C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti obavljati izbornu radnju dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Dvosmjenski rad

Ako je predviđeno radno vrijeme dulje od uobičajenog, rad treba organizirati u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude stanka od minimalno sat vremena koja će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina i prostora.

Primanje suradnih djelatnika

Suradni djelatnici

Dolazak drugih osoba (npr. prateće osoblje, dostavljači i slično) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave radi dolaska i prethodno kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu u jutarnjim satima. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), odgađa planiranu aktivnost te se telefonom javlja nadležnom obiteljskom liječniku.

Komentiraj