HZJZ izdao preporuke za učeničke domove

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je upute za sprječavanje epidemije koronavirusa u učeničkim domovima za vrijeme strukovnih ispita i državne mature, u kojima uz ostalo ističe da boravak u domu treba organizirati tako da u sobi bude jedan, a iznimno dva korisnika.

Evo preporuka:

Temeljne odrednice.

U svim objektima važno je provoditi i poštivati opće mjere sprječavanja širenja zaraze. Sve aktivnosti treba provoditi tako da se smanje susreti uživo. To se pogotovo odnosi na okupljanja učenika i studenata (korisnika) kao i djelatnika.

Pojačana higijena prostora.

U domu je neophodno osigurati laku dostupnost odgovarajućeg potrošnog materijala za sprječavanje infekcija: sapun, tekuća voda ili 70% alkoholna otopina za dezinfekciju ruku (ili drugi odgovarajući dezinficijens), papirnati ručnici i maramice, vreće za smeće, tekućine za površinsku dezinfekciju. Te u slučaju potrebe: maske, jednokratne rukavice, toplomjer.

U higijeni prostorija treba pojačati dezinfekciju zajedničkih prostorija, soba i sanitarnih čvorova sukladno uputama za čišćenje i dezinfekciju (vidjeti u nastavku) najmanje 2 puta dnevno, te dezinficiranje dodirnih površina (kvake, prekidači struje, rukohvati, ručke u toaletu itd.) više puta dnevno. U cijelom domu važno je redovito provjetravati sve prostorije (ili ako vremenski uvjeti to dozvoljavaju ostaviti otvorene prozore). Ako navedeno nije moguće, neophodno je omogućiti adekvatan i ispravan sustav ventilacije. Dostupnost tekuće vode i sapuna u svrhu poštivanja osnovnih higijenskih normi mora biti osigurana kao i papirnati jednokratni ručnici i koš s poklopcem u koji se odbacuju korišteni ručnici.

Na ulazu u dom i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, posebno u koridorima gdje se korisnici često kreću, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku: sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 – 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično 1 potisak ili prema uputama proizvođača), dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati, potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadležnoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Pojačana osobna higijena korisnika i djelatnika:

• izbjegavati dodirivanje ustiju, nosa, očiju i lica,
• redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
• kod pranja ruku pridržavajte se uputa za pravilno pranje ruku:
• nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
• kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
• pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
• izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

Održavanje distance (fizičke udaljenosti). Neophodno je poticati korisnike i djelatnike da održavaju međusobni razmak od 1,5 m kada god je moguće.

Broj i raspored korisnika po sobama, ako je moguće, potrebno je organizirati tako da u jednoj sobi boravi jedan, a najviše (iznimno) 2 korisnika. Nakon što se odrede parovi korisnika, treba izbjegavati njihovo miješanje. Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje korisnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) koje mogu
predstavljati rizik za razvoj komplikacija bolesti COVID-19.

U svim zajedničkim prostorijama, koje nisu nužne za osnovne djelatnosti poput učionica, knjižnica, sportskih igrališta itd., preporuča se ograničiti pristup na način da razmak između svih prisutnih u svim smjerovima iznosi najmanje 1,5 metra odnosno sukladno preporukama za navedene prostore. U takvim zajedničkim prostorima neophodno je primijeniti općenite preporuke za specifične djelatnosti (vidjeti na kraju preporuke za knjižnice i preporuke za ugostiteljske objekte).

Alternativno, takve prostorije se mogu privremeno zatvoriti, a te usluge (primjerice prehrana) osigurati u sobi korisnika. Također je potrebno u kućnom redu naglasiti da je zabranjeno okupljanje u sobama te zadržavanje u hodnicima, na stubištima te u ostalim zajedničkim prostorima koji ostaju na raspolaganju korisnicima. Upotrebu zajedničkih toaleta treba organizirati na način da isti korisnici (što je manji mogući broj učenika ili studenta) koriste točno određeni toalet. Ako je moguće preporuča se organizirati odvajanje (izbjegavanje miješanja) učenika i studenata prema katovima, paviljonima i sl. (kod ulaza i izlaza iz ustanove, rasporeda korištenja blagovaonice, toaleta i sl.).

Korisnici koji su zajedno doputovali iz istog kućanstva mogu dijeliti sobu te se ne trebaju socijalno distancirati.

Ako je moguće, potrebno je ograničiti broj osoba koje istovremeno borave u objektu u skladu s brojem soba i površinom doma (primjerice, bruto površinu doma podijeliti s 10) te u tom smislu ograničiti ulaske u dom.

Praćenje zdravstvenog stanja korisnika i djelatnika.

Potrebno je obavijestit djelatnike, korisnike i druge osobe da ne ulaze u doma ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) ili im je potvrđena zaraza s COVID-19. Djelatnici i druge osobe ne ulaze u dom ako im je izrečena mjera samoizolacije. Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije o navedenom su obavezni obavijestiti dom prije početka korištenja smještaja, te im je potrebno omogućiti smještaj u domu ako im se mogu osigurati uvjeti za samoizolaciju. U suprotnome smještaj u domu nije moguć. Prije dolaska na posao djelatnici trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je moguće, svakodnevno kod dolaska i odlaska iz doma djelatnicima treba izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2°C i veća, ovisno o specifikaciji beskontaktnog toplomjera) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju rezultata mjerenja pod pazuhom. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu. U slučaju povišene tjelesne temperature ili respiratornih simptoma, treba se javiti nadređenom i ne doći na posao odnosno odmah napustiti posao. Također je neophodno javiti se telefonom liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

Neophodno je obavijestiti korisnike da u dom ponesu toplomjer te da svako jutro (obavezno posebno prije odlaska na ispit) mjere tjelesnu temperaturu. U slučaju povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih smetnji korisnika, ili ako korisnik oboli od COVID-19, neophodno je sljedeće:

• korisnik o navedenom treba odmah obavijestiti ravnatelja doma,
• korisnik ostaje u svojoj sobi do dogovora o liječničkom pregledu,
• neophodno je odmah obavijestiti telefonom korisnikovog liječnika obiteljske medicine radi dogovora o testiranju i liječenju; u slučaju teže narušenog zdravlja neophodno je pozvati hitnu pomoć,
• neophodno je odmah obavijestiti telefonom roditelje/staratelje (primjereno dobi korisnika),
• uprava doma treba korisniku osigurati izolaciju u sobi do trenutka smještaja na trajnu adresu (primjerice povratak u obiteljski dom),
• uprava doma treba korisniku sa simptomima omogućiti sav potreban komfor: dostavu hrane, lijekova i tekućina te pružanje zdravstvene skrbi na lokaciji ili u najbližoj ustanovi.

Ravnatelj doma obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju pojave bolesti s povišenom temperaturom i/ili respiratornim smetnjama. Posebno žurno i obavezno ravnatelj obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju grupiranja sumnje ili zaraze COVID-19 (2 i više djelatnika i/ili korisnika sa sumnjom iz iste sobe, kata, zgrade i sl.).

Korisnici kojima je osigurana podrška osobnog pomoćnika.

Korisnik kojem je neophodan osobni asistent ili druga odrasla osoba (roditelj) ima pravo na takvu pomoć uz uvjet da osobni asistent poštuje sve obaveze opisane u ovim preporukama (držanje razmaka, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica ovisno o zdravstvenom stanju studenta i sl.).

Maske.

Ako se boravak u domu može organizirati na gore opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod studenta i nastavnika nije nužno ali se preporučuje kod boravka i kretanja zajedničkim prostorijama doma. Nošenje medicinske maski posebno se preporučuje korisnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima). Nošenje medicinske maske je obavezno za korisnike kojima je izrečena mjera samoizolacije. Izvještavanje i komunikacija s djelatnicima. Preporučuje se održati sastanak sa svim djelatnicima i razgovarati o sljedećem:

1. Naglasiti važnost točnih i provjerenih informacija o virusu i bolesti, kao što su informacije od strane ministarstava, zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije i slično. Naglasiti da je širenje neprovjerenih i netočnih informacija i mitova o virusu štetno.
2. Podsjetiti djelatnike o važnosti higijene i pranja ruku. Podsjetiti djelatnike na mjere higijene i upute koje vrijede u Vašoj ustanovi. Naglasiti i podsjetiti na važnost higijene u pripremi hrane.
3. Obavijestiti djelatnike koje mjere smanjenja rizika će se primjenjivati u Vašoj ustanovi (npr. veća dostupnost sapuna i dezinficijensa, pojačanje dezinfekcije zajedničkih prostorija i sanitarnih čvorova, liftova i slično).
4. Prenijeti postupke koje trebaju pratiti ukoliko netko od korisnika ili djelatnika prijavi pojavu simptoma (javljanje ravnatelju, izolacija korisnika u sobi, javljanje nadležnom liječniku…).

Završne preporuke. Ukoliko se ne može organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb za korisnike. Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

Svaki zadatak ravnatelj treba dodijeliti jednoj odgovornoj osobi koja o navedenom provodi dnevnu pisanu evidenciju kada je to moguće.

Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Komentiraj