HUP i SSSH pisali Plenkoviću: “Hitno riješite problem javnolinijskog prijevoza putnika”

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputili su zajednički dopis predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, u vezi problematike javnolinijskog prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama, koji je opće dobro i javni interes te obveza javnih vlasti. Dopisom je, među ostalim, zatraženo i hitno održavanje sastanka u vezi problema.

Poručuju da građanima, zbog višemjesečnog nerješavanja problema, prijeti opasnost da ostanu bez javnog prijevoza.

Njihov dopis u nastavku prenosimo u cijelosti:

“Poštovani predsjedniče Vlade RH, gospodine Plenkoviću,

Upoznati smo s aktualnim temama i prioritetima djelovanja Vlade Republike Hrvatske s kojima ste zaokupljeni u svom radu, što nesumnjivo ograničava Vaše raspoloživo vrijeme, no ostaje nam nadati se da nam zbog toga neće biti uskraćena Vaša pažnja.

Odlučili smo se obratiti osobno Vama uzdajući se, između ostaloga, u Vašu respektabilnu pravnu naobrazbu tražeći time čvršći put za pravilnu prosudbu sadržaja ovog dopisa i poželjnu pomoć koju pred tijelima javne vlasti nismo uspjeli ostvariti.

Naprosto frustrirani nedjelotvornošću i opstrukcijom u provedbi suštinskih propisa, izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije štete koja prijeti ozbiljnom urušavanju cjelokupnog sustava javnog prijevoza putnika.

Obraćamo Vam se u ime privatnih autobusnih prijevoznika, okupljenih unutar HUP-Udruge prometa, koji obavljaju 80 posto prijevoza na županijskim i međužupanijskim linijama do 100km, mahom u rubnim i ruralnim područjima Republike Hrvatske te u ime 7.000 radnika koje predstavljaju sindikati udruženi u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) – Sindikat prometa i veza Hrvatske te sindikati vozača i prometnih radnika Hrvatske.

Vjerujemo kako prepoznajete važnost održivosti javnog autobusnog prijevoza u krajevima koji nemaju alternativu u drugim oblicima prijevoza. Također, vjerujemo da se slažete kako je mobilnost građana osnovna pretpostavka za sve društvene i gospodarske aktivnosti u tim krajevima, a odgovornost javnih vlasti, nacionalne i lokalne razine, je osigurati građanima ovu javnu uslugu.

Međutim, prijevoznici su iscrpljeni krizom zbog COVID-19 u koju su ušli već načeti, čekajući implementaciju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 te Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19— dalje u tekstu Zakon) koji jasno definira način i rokove:

Članak 33. stavak 7:

„Ako su mreža linija ili dijelovi mreže linija iz stavka 5. ovoga članka obuhvaćeni dozvolama, odnosno voznim redovima u okviru koncesije za prijevoz po kojima se prometovalo na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nadležno upravno županijsko tijelo za promet ili nadležno upravno tijelo za promet Grada Zagreba, prilikom sklapanja ugovora a javnoj usluzi, dužno je uvažiti stečena prava prijevoznika koji su obavljali prijevoz temeljem dozvola ili koncesija na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.“

Članak 118. stavak 2:

„Županije će sklopiti ugovore o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika sukladno odredbama članka 33. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 najkasnije u roku do 30. studenoga 2019., osim kada je źupanijski linijski prijevoz putnika reguliran ugovorom o integriranom prijevozu putnika.”

Do danas niti jedan ugovor još uvijek nije potpisan. Iz navedenog se zaključuje kako Hrvatska ne provodi vlastite zakone, a ovaj Zakon u Saboru je usvojen s čak 2/3 glasova.

Ugovori o javnoj usluzi osigurali bi održivost i transparentnost sustava javnog linijskog prijevoza i u rubnim i ruralnim područjima isto onako kako to jamče ugovori koje već imaju gradski prijevoznici, Jadrolinija, Croatia Airlines i HŽPP te su u odnosu na njih privatni autobusni prijevoznici i njihovi radnici diskriminirani. Dodatno, ugovori su ključni kako se financiranje ove obveze središnje i lokalne države ne bi smatralo nedopuštenom državnom potporom (prema pravilima EU).

Probleme privatnih autobusnih prijevoznika u više navrata pokušali smo artikulirati svim dostupnim službenim kanalima kao odgovorni socijalni partneri, poštujući institucije ove države.

Tema javnog linijskog prijevoza našla se dva puta na dnevnom redu sjednica Gospodarsko- socijalnog vijeća – na 228. sjednici, 2. listopada 2020. i na 231. sjednici, 1. veljače 2021.

Između dvije sjednice GSV-a, Radna skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, socijalnih partnera, relevantnih resora, udruga općina i gradova te zajednice županija održala je tri sastanka.

Unatoč jednoglasno usvojenim zaključcima od strane Vlade RH i oba socijalna partnera na sjednicama GSV-a i zaključcima Radne skupine, oni do danas nisu realizirani u praksi unatoč proteka razdoblja vakacije za sklapanje ugovora o javnoj usluzi, što se pogubno reflektira na odrżívost poslovanja prijevoznika i na zasad povoljan trend zapošljavanja u ovom sektoru, a na štetu javnog linijskog prijevoza putnika kao javnog dobra čije izvršavanje u javnom interesu prema Zakonu osigurava Republika Hrvatska”, stoji u pismu.

Komentiraj