Hrvatska udruga poslodavaca: “Ne možemo dopustiti sto tisuća novih radnih mjesta u javnom sektoru”

Član Skupštine HUP-a Hrvoje Balen gostovao je na N1 Televiziji gdje je govorio o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

“Moram priznati da do mog dolaska nije bio objavljen program, pa ne mogu komentirati tisuću stranica u ovako kratkom roku. Mi smo donekle bili informirani što će biti u planu. Ohrabruje što nije prihvaćen plan nego prijedlog plana, taj program ide na odobravanje EK i vidjeli smo da EK već ima dosta zamjerki.

Mi smo bili informirani, nije da samo bili u potpunosti konzultirani, nismo nikad dobili cjeloviti program nego smo uvijek imali sažetak nacrta plana i to je ono gdje smo očekivali da ćemo biti više uključeni jer smo davali konstruktivne prijedloge”, rekao je Balen.

“Ovo nije dobro”

Istaknuo je da ne može govoriti o tome koliko premijera informiraju o planu te da je jedina ministrica, koja je njih otvoreno informirala o svemu, bila ministrica turizma Nikolina Brnjac.

“Samo usporedbe radi često se govorilo da u planu ima 54 posto sredstava namijenjenih gospodarstvu, ali ono što smo mi pročitali je samo 14 posto ulaganja u privatni sektor, a ostalo je u javno”, kazao je.

Što se tiče otpornosti, rekao je i kako bi tu također trebalo veći naglasak staviti na privatni sektor ako do 2030. želimo sto tisuća novih radnih mjesta.

“Ne možemo sebi dopustiti toliko novih radnih mjesta u javnom sektoru”, naglasio je.

“Normalno je da kada dolazi veća količina novca, da BDP raste, ali pitanje je kakva je struktura BDP-a. Vidjeli smo da se ulagalo u infrastrukturu, ali to nije pomoglo gospodarstvu.  Mnoge firme koje su sudjelovale u tome propale su. Što više sredstava treba ići privatnom sektoru. Još uvijek se može puno napraviti.

Mi smo nekoliko puta ukazivali na to da ne treba brzati i da treba napraviti kvalitetan dokument. Ukazivali smo na to da vremena ima i treba ga iskoristiti”, rekao je.

Rekao je da s planom nešto ne valja i da moramo biti transparentni.

“Ovo što smo mi vidjeli nije dobro i to ne treba skrivati. Imamo priliku sudjelovati da plan bude bitno bolji, ako nam ga pokažu. Hrvatska ima više fondova na raspolaganju i ne možemo reći da ćemo s jednim riješiti sve, nego moramo pregovarati o svemu i staviti naglasak na privatni sektor koji će stvoriti radna mjesta i bolju strukturu BDP-a”, rekao je Balen.

“Reforme su političkog karaktera”

Osvrnuo se i na projekte koje su oni predlagali:

“Svi projekti koje smo predlagali usklađeni su s pravilima koja su uspostavljena za mehanizam. Riječ je o mjerama koje moraju poticati proizvodni sektor da nemamo jednu dominantnu granu kao što je sad s turizmom. Mi imamo kapaciteta za privući taj novac i iskoristiti ga, a poduzetnici će jako paziti da ne potroše preveliku količinu novca. Još uvijek se veći dio investicije mora dogoditi od privatnih investitora. Ovako s bespovratnim sredstvima znamo da će ići u investicije odmah, a riječ je o konkurentnim firmama”, objašnjava.

“Definitivno jesmo za reforme i za izgradnju javne infrastrukture koja nedostaje, ali i za ovo treće što nedostaje. Alokacije sredstava apsolutno nisu dobre. Što se tiče infrastrukture postoje puno prikladniji instrumenti putem kojih se može ulagati u to”, kaže.

Na kraju se osvrnuo na reforme:

“Reforme su vrlo često više političkog karaktera nego troškovnog. Reforme su često politički bolne i za njih treba odlučnost, a ne toliko novac. Mi ćemo sigurno nastaviti komunicirati s EK i vjerujem da ćemo intenzivirati i te razgovore s Vladom i ministarstvima. Ovaj plan nije dobar, ali ga se može popraviti. Vjerujem da ćemo nakon izbora razgovarati puno ozbiljnije o temama koje su važne svima”, poručio je Balen za N1.

Komentiraj