FOTO: Hrvatska Mensa

Hrvatska Mensa, udruga visoko inteligentnih osoba, za sve zainteresirane organizira testiranje inteligencije u Zagrebu u subotu 10. studenog u prostoru Udruge (Ulica grada Vukovara 58).

Testiranje se obavlja pod nadzorom ovlaštenog psihologa, neverbalnog je tipa i za pristup nije potrebno nikakvo predznanje niti je važna razina obrazovanja, kulturna, socijalna ili spolna pripadnost. Sve upute za rješavanje testa daje psiholog prije početka testiranja. Rezultat testiranja je tajan i stiže poštom na kućnu adresu, a ima međunarodno priznatu vrijednost.

Na testiranje mogu doći svi stariji od 14 godina, osim onih koji su u prošloj ili ovoj godini pristupili testiranju te onih koji su već ostvarili uvjet za učlanjenje u Mensu. Na testiranje je potrebno donijeti identifikacijski dokument, npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, studentsku iskaznicu (X-icu).

Prijave se primaju na internetskim stranicama Hrvatske Mense.

Komentiraj