Hrvatska izgubila u Strasbourgu jer je presudu, umjesto suca, donijela sudska savjetnica

Epa

Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva kojoj je presudu u sporu radi ispravka zemljišnoknjižnog upisa umjesto suca donijela sudska savjetnica.

Ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu izvijestio je da je Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva Ive Ezgeta na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Pojašnjavaju da se Ezgeta 2000. umiješala se u parnični postupak na strani tužitelja koji je pred Općinskim sudom u Bujama vodio postupak radi ispravka zemljišnoknjižnog upisa, a u postupku je dio ročišta vodila sudska savjetnica koja je izradila i nacrt presude.

Podnositeljica je pred sudom prigovarala da je presudu u parničnom postupku protivno članku 6. Konvencije donijela sudska savjetnica, iako to prema domaćem pravu nije smjela.

“Sud je utvrdio da članak 6. Konvencije ne obuhvaća jedino samo postojanje ‘suda’ već se odnosi i na sastav suda u svakom konkretnom predmetu. Utvrdio je kako su prema tada važećem hrvatskom Zakonu o parničnom postupku sudski savjetnici bili ovlašteni u prvom stupnju provoditi parnični postupak, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice. Sudski savjetnici su bili ovlašteni provoditi postupak i predlagati sucu odluku u sporovima za isplatu novčane tražbine, ako vrijednost predmeta spora nije prelazila 50.000 kuna. Međutim, predmet podnositeljice zahtjeva nije ulazio u tu kategoriju s obzirom da je bila riječ o ispravku zemljišnoknjižnog upisa”, izvijestio je ured.

Sud je u konačnici utvrdio da je sporni postupka vodila sudska savjetnica koja to nije bila ovlaštena prema domaćem zakonu. Stoga je utvrdio povredu članka 6. Konvencije jer presudu u domaćem postupku nije donio “zakonom ustanovljeni sud”.

Podnositeljici je dosuđeno 2.500 eura na ime neimovinske štete te 2.000 eura zbog troškova postupka. Presuda još nije konačna, a to će postati ukoliko ni jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od objave presude ne podnese zahtjev za njenim preispitivanje pred velikim vijećem.

Komentiraj