HINA/Lana SLIVAR DOMINIĆ

Hrvatska dobila novu Strategiju nacionalne sigurnosti

Hrvatska je u petak dobila novu Strategiju nacionalne sigurnosti, taj dokument kojim se određuje vizija nacionalne sigurnosti i sigurnosni koncept države, te utvrđuju njeni nacionalni interesi, Hrvatski sabor donio je većinom glasova.

Strategija predviđa četiri nacionalna interesa i devet strateških ciljeva.

Nacionalnim interesima definirani su – sigurnost, dobrobit i prosperitet, nacionalni identitet, međunarodni ugled i utjecaj te ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak.
Dostizanje najvišeg stupnja sigurnost i zaštite stanovništva te kritičnih infrastruktura, uspostava razvoja sustava domovinske sigurnosti, razvoj i održavanje snažne i aktivne obrane, ekološka Hrvatska i razvoj snažnog i održivog gospodarstva, neki su od strateških ciljeva.

To su i demografska obnova i revitalizacija hrvatskog društva, razvoj državne uprave po mjeri građana, zaštita, jačanje i promocija najviših vrednota ustavnog poretka i hrvatskog nacionalnog identiteta, jačanje međunarodnog ugleda i utjecaja zemlje itd.

Strategijom je propisano da je njezin razvoj trajan proces unutar kojeg svaka vlada na početku mandata, a u suradnji s predsjednikom Republike, predlaže novu ili izmjenu postojeće Strategije. Vlada jednom godišnje treba Sabor izvijestiti o provedbi Strategije.
Sabor je donio i Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020.

Prihvatio je godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za prošlu godinu, te izvještaj o obavljenoj reviziji tog izvještaja.

‘Prolaznu ocjenu’ dao je i izvješćima o stanju i radu kaznionica i zatvora za 2015., te o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za prošlu godinu.

Donio je i Plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU za ovu godinu.

Komentiraj