HREJTING 72 posto građana smatra da je država spremna za pandemiju koronavirusa

Dnevnik HTV-a objavio je rezulate najnovijeg HRejtinga, istraživanja koje je za HRT provela agencija Promocija plus od 16. do 19. ožujka na najvećem uzorku od čak 1400 ispitanika. Razina pouzdanosti odgovora je 95 %, a statistička pogreška samo +/-2,62 %.

Na pitanje koliko je Hrvatska kao država bila spremna za globalnu pandemiju koronavirusa 72 % građana odgovorilo je da je spremna – potpuno i uglavnom. Njih 22,5 % smatra da je nespremna, a 5 % ne zna ili se ne može odlučiti.

Tu je i pitanje o nastanku virusa. U optjecaju je nekoliko stajališta o nastanku koronavirusa. Koje je od sljedećih stajališta najbliže vašem razmišljanju?

Najveći broj ispitanika, njih 32,2 % smatra da je nastao u laboratoriju radi namjernog širenja zaraze, 21 % odgovara da je nastao prirodnim putem te da je posljedica loših prehrambenih i higijenskih navika, oko 14 % kaže da je nastao genskim mutiranjem te da nije bitno stanište nastanka.

Oko 14 % ispitanika smatra da je nastao u laboratoriju i slučajno dospio u okolinu izvan kontroliranih uvjeta, 10,6 % ispitanika kaže da je nastao prirodnim putem kao posljedica klimatskih promjena, a ne zna ili ne može odlučiti oko 6 % ispitanih.

Na pitanje drže  li se disciplinirano propisanih preporuka za sprječavanje širenja zaraze, 51,4 % kaže da se većina građana disciplinirano pridržava, 19,8 % smatra da se manji dio građana disciplinirano pridržava, 10 % kaže da se znatna manjina građana disciplinirano pridržava, 9,4 % kaže da se golema većina pridržava, gotovo svi građani, 6,3 % da se gotovo nitko ne pridržava uputa, a 3 % ne zna ili se ne mogu odlučiti.

Komentiraj