HP: “Opoziv punomoći Dragičeviću bio je ispravan”

Ured za korporativne komunikacije Hrvatske pošte (HP) poslao je u četvrtak poslije podne nacional.hr-u reagiranje na tvrdnje odvjetničkog ureda Dragičević o kojima je nacional.hr danas izvijestio, a kojima je taj ured najavio tužbu za klevetu protiv protiv izvršne direktorice Ureda za pravne poslove Hrvatske pošte (HP) Danijele Aničić te zatražio od uprave da “razmotri njezino postupanje”.

Odvjetnik najavio tužbu za klevetu i traži smjenu šefice pravne službe HP-a

Reagiranje Hrvatske pošte prenosimo u cijelosti:

“U odnosu na predmet Branimirova (parkiralište), isti je vodio odvjetnik Dragičević, čime je u bitnome imao odnosno morao imati utjecaj na tijek, ali i ishod postupka. Naime, postupak je pokrenut još 2006. godine tužbom Hrvatske pošte protiv Republike Hrvatske. Hrvatska pošta je izgubila i prvostupanjski i drugostupanjski postupak te je stoga uslijed okolnosti da je Hrvatska pošta pravomoćno izgubila spor, odvjetnik Dragičević podnio reviziju Vrhovnom sudu 2015. godine. Vrhovni sud je 5 godina nakon toga, dakle 2020. godine, donio odluku kojom predmet vraća na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu. Nakon primitka odluke Vrhovnog suda o reviziji i navodnog “nastupa povoljnog razvoja događaja za Hrvatsku poštu” ispostavilo se da je odvjetnik Dragičević tužio pogrešnog tuženika, sve uslijed pogrešne primjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Osim navedenog, odvjetnik Dragičević je propustio i ishoditi zabilježbu spora u zemljišnim knjigama, što je imalo za posljedicu da Grad Zagreb, u međuvremenu bez ikakve smetnje, ishodi upis prava vlasništva na spornom dijelu zemljišta (parkiralište u Branimirovoj).

Uslijed okolnosti da je tužbeni zahtjev bio usmjeren prema pogrešnom tuženiku, Državno odvjetništvo RH (koje zastupa Republiku Hrvatsku u predmetnom postupku) je istaknulo prigovor promašene pasivne legitimacije. Ovdje je važno ukazati i kako Vrhovni sud u svojoj odluci o reviziji nije ulazio u meritum stvari, već je istom odlukom riješio samo pitanje (ne)ispravnosti načina postavljanja petita tužbenog zahtjeva, što za sam meritum predmeta nije od nikakvog pravnog značaja. Iz svega navedenog, razvidno jest da nakon 14 godina vođenja postupka odluka Vrhovnog suda o reviziji sukladno kojoj se predmet vraća na ponovno suđenje zasigurno se ne bi moglo smatrati uspjehom, osobito uslijed okolnosti da je navedenom odlukom predmet „samo” vraćen na ponovni postupak pred prvostupanjski sud dakle Vrhovni sud nije presudio „u korist” Hrvatske pošte, već je predmet vratio na ponovno suđenje.

Obzirom na sve prethodno navedene okolnosti, a osobito na okolnost da je postupak u kojemu je Hrvatsku poštu zastupao odvjetnik Dragičević vođen protiv pogrešnog tuženika, s vrlo velikim stupnjem izvjesnosti, točnije sa sigurnošću, se može zaključiti da će i ishod ponovljenog postupka biti nepovoljan za Hrvatsku poštu. Nepovoljan ishod će onda implicirati nove postupke, nove financijske izdatke i što je najvažnije, nemogućnost odgovarajuće ekonomske aktivacije nekretnine u Branimirovoj uslijed neriješenih imovinsko-pravnih pitanja, što za Hrvatsku poštu predstavlja i svojevrsnu izmaklu korist. O svemu ćemo imati saznanja na dan izricanja presude koje je predviđeno za 15. veljače 2021. godine.

Odvjetnik Dragičević napravio je čitav iz propusta u radu i u predmetu vezano uz nekretninu u Ozaljskoj ulici u Zagrebu, što je rezultiralo iznimno nepovoljnim ishodom za Hrvatsku poštu koji se u konačnici manifestirao gubitkom predmetne nekretnine koja je od vrlo velikog značaja za Hrvatsku poštu.

Također, a unatoč tome što je prestankom ugovora o zastupanju 2019. godine, prestao i svaki oblik suradnje odvjetnika Dragičevića i Hrvatske pošte, odvjetnik Dragičević je samoinicijativno i bez ikakve potrebe u ovoj fazi postupka sastavio podnesak pod nazivom: “podnesak tužitelja (HP) kojim se očituje na dosadašnji tijek postupka” iako za isti nije postojala svrha niti potreba. Zatim je trošak sastava navedenog podneska pokušao naplatiti od Hrvatske pošte protivno odredbama važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i to u iznosu gotovo 100 puta većem od propisanog. Također, kad je pozvan da vrati spis predmeta, odvjetnik Dragičević to nije učinio. Hrvatska pošta je zbog takvog postupanja podnijela disciplinsku prijavu Hrvatskoj odvjetničkoj komori u studenom 2020.

Iz svega prethodno navedenog, razvidno jest da je opoziv punomoći odvjetniku Dragičeviću bio ispravan te da je isti donesen s visokom razine dužne pažnje u cilju zaštite interesa Hrvatske pošte.”

Komentiraj