HNS “Građani Zagreba trebali bi kazniti Jozić i Gradsku upravu”

Zagrebački HNS se obratio pročelnici za gospdoarstvo garada Zagreba Mirki Jozić i poručio joj da bi bilo bolje da kažnjava sebe a ne građane po pitanju propusta s otpadom.

“Gradska pročelnica Mirka Jozić kažnjavala bi građane Zagreba, a pravo je stanje stvari da bi građani Zagreba trebali kazniti Jozić i Gradsku upravu za sve što nisu napravili, a trebali su, ili što su loše napravili po pitanju otpada u Zagrebu posljednjih godina. Komunalni otpad, umjesto nekadašnja tri puta tjedno odvozi se dva puta tjedno i paradoksalno je da su kvaliteta i dinamika odvoza kućnog otpada smanjene, a cijena je ostala ista.

I građani snose dio odgovornosti za “puno ružnih scena s odbačenim otpadom”,  na tom planu treba puno raditi i educirati, pa tek na kraju i sankcionirati.

Zanimljivo bi bilo vidjeti što je napravljeno nakon što je Gradska uprava posljednjih godina, u nekoliko navrata tražila od četvrti i mjesnih odbora da dostave nove lokacije za nove zelene otoke po kvartovima. Zašto se ne grade novi podzemni spremnici za smeće po kvartovima te kada će Grad konačno osigurati u svakoj od 17 gradskih četvrti najmanje po jedno pravo reciklažno dvorište?

Zagreb je zatrpan je zelenim, plavim i smeđim kantama, ulice su pretvorene u veliki kontejner za smeće.Sjetimo se i ‘genijalne’ ideje Gradske uprave da se kante i kontejneri ograde željeznim kavezima i zaključaju, a da se to slučajno ostvarilo to bi bila nova turistička atrakcija, sjajna podloga za sve turističke vodiče o Zagrebu”, poručuju iz zagrebačkog HNS-a.

Komentiraj