[quote_box_center]

  • Na dinamiku kretanja cijena novih stanova određeni utjecaj ima i udio prodanih stanova u okviru Programa društveno poticane stanogradnje
  • U prošloj je godini prodano četristoisedamnaest POS-ovih stanova, tri puta više nego u 2013. godini
  • Tržište nekretnina još uvijek ne pokazuje izraženije znakove oporavka

[/quote_box_center]

Prosječna cijena kvadratnog metra novog stana u 2014. godini iznosila je 10 524 kuna i bila 0.9 posto viša od prosječne cijene ostvarene u 2013. godini, piše HGK.

U drugom polugodištu 2014. godine prosječna je cijena kvadratnog metra novog stana iznosila je 10 697 kuna, što je 4.1 posto više nego u prvom polugodištu te godine ili 4.2 posto više nego u drugom polugodištu 2013. godine. Posljednja je dva polugodišta obilježavao postupan rast cijena prodanih novih stanova.

Na dinamiku kretanja cijena novih stanova određeni utjecaj ima i udio prodanih stanova u okviru Programa društveno poticane stanogradnje s obzirom da je za kvadrat takvog stana cijena trenutno niža za trećinu od one po kojoj stanove prodaju trgovačka društva i druge pravne osobe. U prošloj je godini prodano četristoisedamnaest POS-ovih stanova, tri puta više nego u 2013. godini. Ti stanovi su sudjelovali s 17.7 posto u ukupnoj masi prodanih metara kvadratnih, što je utjecalo na smanjenje ukupne prosječne cijene stana u Hrvatskoj.

Visok rast prodajne cijene novog stana zabilježen je u Zagrebu, a narasle su i cijene u ostalim gradovima i naseljima.

Nema skorijeg oporavka tržišta nekretnina

Tržište nekretnina još uvijek ne pokazuje izraženije znakove oporavka, razlog tomu je sve veća segmentacija tržišta na kojem tek dio kupaca ima dostatnu kupovnu snagu, a on bira stanove na boljim lokacijama i s kvalitetnijom gradnjom te boljom opremljenošću. U takvim je okolnostima i dalje traje izgradnja kvalitetnijih stambenih objekata na atraktivnijim lokacijama što rezultira povećanjem cijene kvadratnog metra. Raste i udio troškova građevinskog zemljišta, sa 19.9 posto u 2013. na 21 posto u 2014. godini.

Pomak na tržištu nekretnina vezan uz nove prodane stanove nije bio dostatan da znatnije korigira ukupna kretanja. U posljednja dva kvartala 2014. godine ipak je zabilježen rast na godišnjoj razini od 2.5 posto odnosno 1.2 posto pod utjecajem rasta cijena nekretnina na Jadranu. Tržište nekretnina postupno se stabilizira, ali još uvijek na niskoj razini prometa. Daljnja kretanja bit će postupna i blaga.

Komentiraj