HEALTHY MEAL STANDARD Hrvatski projekt dobio prestižnu nagradu mediteranske fondacije za turizam

healthymealstandard.hr

Hrvatski projekt Healthy Meal Standard dobio je prestižnu nagradu mediteranske fondacije za turizam.

Na skupu Mediterranean Tourism Forum je sudjelovalo više od tisuću sudionika, među kojima su osim vlasnika velikih hotelskih lanaca, poduzetnika, turoperatora i inovatora, bili i mnogi visoki državni dužnosnici iz više od 36 zemalja.

Diani Gluhak, magistri nutricionizma i autorici Healthy Meal Standarda je u sklopu međunarodnog skupa, u organizaciji Mediteranske Turističke Fondacije (MTF) na Malti, uručena godišnja nagrada za specijalne doprinose turizmu.

  • Healthy Meal Standard (HMS) je certifikat prehrane za posebne potrebe u javnim objektima,
  • Za hotele, restorane i ostale ugostiteljske objekte ima posebnu važnost u području zdravstvenog turizma, sukladno strategiji razvoja turizma Europe i Republike Hrvatske do 2020.godine
  • Healthy Meal Standard je podržan od gotovo svih relevantnih institucija iz hrvatske, posebno ističući Ministarstvo turizma, Hrvatsku Gospodarsku komoru, Prehrambeno Biotehnološki Fakultet, Kinezološki Fakultet, NZZJZ Andrija Štampar, Hrvatski Olimpijski Odbor, Hrvatsko Društvo za Kvalitetu i udrugu Zdravi Obrok Hrvatska.

Nagradu joj je uručila predsjednica Malte, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca, a nenu kandidaturu predložila je hrvatska podružnica Međunarodnog udruženja turističkih novinara (FIJET).

Istaknimo kako je ovo prestižna međunarodna nagrada dodijeljena nutricionistu i projektu iz Republike Hrvatske u području zdravstvenog turizma koji je izvorno iz naše domovine.

Prehrana za posebne potrebe postaje sve važnija u segmentu zdravstvenog turizma.

7

4

Diana Gluhak 1

Komentiraj