Hannah Arendt, politička filozofkinja koja se bavila moralnim pitanjima individualnog ponašanja

Američka filozofkinja njemačkog porijekla Hannah Arendt je rođena u Hannoveru 1906. godine. Godine 1924. upisuje studij na Sveučilištu u Marburgu, gdje je godinu dana slušala predavanja Martina Heideggera s kojim ostvaruje doživotnu intimnu vezi. Kao Židovka, Arendt 1933. godine napušta nacističku Njemačku te boravi u Čehoslovačkoj, Švicarskoj i Francuskoj prije nego što je 1941. preko Portugala pobjegla u Sjedinjene Američke Države. Godine 1950. postala je američkom državljankom, nakon što od 1937. službeno nije njemačka državljanka.

Brojne knjige koje je napisala, kao i mnogi članci o temama čiji se spektar proteže od totalitarizma do epistemologije, imali su trajan utjecaj na političku teoriju. Arendt je svjetski priznata kao jedna od najvažnijih političkih filozofkinja dvadesetog stoljeća. Usmjeravala je pozornost na moralna pitanja koja se tiču individualnog ponašanja i postupanja, tj. na pravila i mjerila pomoću kojih su ljudi odvajali ono što je ispravno od onog što je neispravno, ono što im je služilo da bi sudili ili opravdali sebe ili druge, a za čiju se valjanost smatralo da je sama po sebi očita svakoj zdravoj osobi, bilo kao dio božanskog ili prirodnog prava.

Hannah Arendt je umrla 4. prosinca 1975. godine.

Komentiraj