Guverner HNB-a: “Gospodarstvo će ove godine pasti i banke će osjetiti posljedice toga”

Guverner HNB-a Boris Vujčić rekao je kako se možemo u ovom trenutku nadati manjem padu gospodarstva, a već iduće godine možemo očekivati snažan oporavak ako se ne dogodi nešto nepredviđeno.

“Imali smo tri scenarija u doba kada smo radili prognozu. Jedan je osnovni, drugi je optimistični gdje bi pad od prihoda turizma bio 50 posto, a ne 70 posto kao u osnovnom. Tu smo rekli da bi rast BDP-a mogao biti manje pogođen, da bi mogao pasti oko 6,6 posto. U ovom trenutku nalazimo se u situaciji gdje možemo očekivati kumulativno od početka godine pad noćenja oko 50 posto. Ako se zadrži tako, onda ćemo i vidjeti niži pad BDP-a. To ovisi i o drugim granama, rekao je Vujčić u Dnevniku HRT-a.
Guverner HNB-a kaže kako je turizam važan i samo jedan dio i ovisi koliko će moguće uvođenje karantene na jesen utjecati na pad BDP-a.

“No, u ovom trenutku s obzirom na bolje rezultate turističke sezone možemo očekivati bolje rezultate u smislu BDP-a”, dodao je.

“Snažan rast javnog duga nije dobar i predstavlja rizik za Hrvatsku”

Vujčić ističe kako ovakav snažan rast javnog duga nije dobar i svakako predstavlja rizik za Hrvatsku.

– Javni dug će ove godine porasti za više nego što je bilo ukupno smanjenje javnoga duga od 2014. godine do prošle godine. Mi smo imali kontinuirano smanjenje javnoga duga i sad u jednoj godini će doći na 87, gotovo 90 posto. Dobro je što već sljedeće godine vidimo smanjenje javnoga duga jer očekujemo snažan oporavak gospodarstva. Prema osnovnom scenariju taj oporavak je bio oko 6,2 posto, ovisno o situaciji krajem godine. Zbog snažnoga rasta nazivnika BDP-a, udio javnog duga u BDP-u će padati, rekao je Boris Vujčić.

Guverner HNB-a kaže kako sama činjenica da ulazimo u eurozonu treba nam olakšati pristup financiranju na međunarodnim financijskim tržištima što se moglo vidjeli u početku krize kada smo dobili potporu od Europske središnje banke.

Daljnji pad kamatnih stopa, kako se budemo približavali eurozoni

Boris Vujčić smatra kako bi trebalo očekivati daljnji pad kamatnih stopa, kako se budemo približavali eurozoni. U ovom trenutku, kamatne stope su na povijesno najnižim razinama.

Banke pooštrile kriterije za dobivanje kredita zbog pojave krize.

“Još jače je pala potražnja za kreditima. Banke najavljuju za treći kvartal popuštanje tih zategnutih uvjeta za dobivanje kredita. HNB vodi vrlo ekspanzivnu monetarnu politiku koja omogućuje da kamatne stope nastave padati usprkos tome što su sad rizici viši nego što su bili u prošlosti”, rekao je Boris Vujčić.

Boris Vujčić kaže kako je bankarski sustav ovisan o gospodarstvu, budući da on radi sa gospodarstvom.

“Gospodarstvo će ove godine pasti i banke će osjetiti posljedice toga. U smislu smanjenog prihoda. Banke su vrlo dobro kapitalizirane, štednja je sigurna”, dodao je.

Efekti otkaza

Boris Vujčić smatra kako ćemo dio efekata otkaza vidjeti i u četvrtom kvartalu. No taj rast nezaposlenosti neće biti ni približno onakav kakav smo vidjeli nakon velike financijske krize.

“Već iduće godine očekujemo snažan oporavak ako se ne dogodi nešto nepredviđeno. Očekujemo da bi se situacija s virusom trebala smirivati, da bi cjepivo i lijek trebali biti pronađeni, što bi trebalo doprinijeti snažnom oporavku ekonomije”, zaključio je Vujčić.

Komentiraj