hina

GRČEVIĆ: Sva tijela Hrvatskih studija imaju punu legitimnost i legalnost

Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Mario Grčević osvrnuo se priopćenjem na otvoreno pismo šestero nastavnika Hrvatskih studijarektoru Sveučilišta te ocijenio da je u njemu izneseno niz pravno i činjenično neutemeljenih tvrdnja, te da sva tijela Hrvatskih studija imaju punu legitimnost i legalnost.

Šestero nastavnika Hrvatskih studija u otvorenom pismu rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu, od 18. siječnja 2018. iznijelo je niz pravno i činjenično neutemeljenih tvrdnja. Primjerice, da je 18. siječnja 2018. privremenomu Znanstveno-nastavnomu vijeću, pročelniku, povjerenicima i predstojnicima “istekao mandat”, da je na Hrvatskim studijima stanje “pravnog vakuuma” i da “nijedno imenovano tijelo nema legalitet niti legitimitet vođenja i upravljanja ustanovom”, naveo je Grčević.

Sva tijela Hrvatskih studija imaju punu legitimnost i legalnost. Visoko učilište funkcionira redovito. Privremena tijela nisu imenovana na godinu dana, kako se tamo pogrješno tumači. Naime, nigdje u senatskoj Odluci ne stoji rok na koji su imenovana, pa ni da im je mandat godinu dana, kaže Grčević i dodaje: “Člankom 6. senatske Odluke određen je rok samo u odnosu na jedan od određenih poslova (predlaganje pravilnika), a ne u odnosu na mandat. U to se svatko može uvjeriti čitanjem same Odluke Senata od 17. siječnja 2017.”

Napominje kako se ne smiju  miješati sasvim različite stvari kao što su mandat, na koji su privremena tijela Hrvatskih studija imenovana, i radni zadatci, odnosno rok za njihovu provedbu, koji je dan privremenim tijelima. Mandat je prilikom imenovanja ostao vremenski neodređen, što podrazumijeva da su imenovani do opoziva, odnosno do uspostave stalnih tijela prema aktu koji trebaju predložiti, kaže u priopćenju pročelnik Grčević.

Pismo šestero nastavnika dostavljeno je e-poštom članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija i zaposlenicima Hrvatskih studija s e-adrese zaposlenika Hrvatskih studija Marjana Ninčevića 18. siječnja u 15,39 sati. Primateljima toga pisma jutros sam opovrgnuo tvrdnje iz njega, a zbog nastavka širenja netočnih navoda, ovim se obraćam i javnim priopćenjem, istaknuo je pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Mario Grčević.

Komentiraj