FaH

GRADSKA SKUPŠTINA: Prihvaćena odluka o spremnicima za otpad na javnim površinama

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u utorak su na sjednici Skupštini, koja se odužila do kasno navečer, prihvatili prijedlog odluke o postavljanju posebnih spremnika za papir, metal, tekstil, staklo i plastiku na javnim površinama.

Odlukom se utvrđuje nadzor komunalnih redara nad provedbom te odluke te se propisuju novčane kazne.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti uklanjanje otpada odbačenog suprotno toj odluci, pokrenuti prekršajni postupak, izdati prekršajni nalog i naplatiti novčanu kaznu.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba – davatelj usluge zbog neprilagođavanja volumena u skladu s realnim potrebama korisnika usluge. Zbog istog razloga novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi – davatelju usluge.

Kazna za pravne osobe kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi koje na javnoj površini bacaju glomazni otpad iznosit će od 5.000 do 10.000 kuna. Kazna za fizičke osobe obrtnike i osobe koja obavljaju drugu samostalnu djelatnost koja je u vezi obavljanja svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti iznosit će od 2.000 do 5.000 kuna, a za fizičke osobe od 1.000 do 2.000 kuna.

Odluka je naišla na odobravanje zastupnika, no gradski zastupnik HNS-a Tomislav Stojak upozorio je da usluga nije onakva kakva bi trebala biti.

“Nemamo omogućeno odvajanje otpada u vlastitom domu, niti recikliranja tog otpada. To su stvari koje uvjetuju ono što se događa u našem gradu”, kazao je.

Ne bi, kaže, volio da odredbe koje danas mijenjaju nakon 6 mjeseci njenog provođenja u praksi pokažu da nisu bile učinkovite.

Potpredsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) pohvalio je što se išlo prema donošenju te odluke. Naveo je da, prema najnovijim podacima, postoji 1816 odlagališta u Zagrebu, a svega 130 nije odrađeno i uređeno, odnosno da je gotovo 1700 riješeno, pri čemu je posebnu pohvalu uputio komunalnim redarima.

Na sjednici je prihvaćen i prijedlog odluke o autotaksi prijevozu kojom se briše odredba koja propisuje da prednost imaju osobe čiji je zahtjev ranije zaprimljen jer je odlukom propisan dovoljan broj dodatnih uvjeta. Cijena za početak vožnje ne smije uključivati pravo na vožnju bez naknade.

Autotaksi prijevoznici nisu više dužni do 31. prosinca 2020. uskladiti boju vozila sa zadanom, odnosno vozila ne moraju biti bijele boje. Propisuje se svjetleća oznaka „Taxi“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz neće se objavljivati do 30. lipnja 2017., a od tada svake četiri godine.

 

Komentiraj