Gradnja najljepše marine na Jadranu počinje u studenome

Tvrtka ACI-Gitone ishodila je lokacijsku dozvolu za projekt nove marine, 23. u lancu ACI-jevih marina, vrijedne 50 milijuna eura pa će na mjestu starog skladišta na lokaciji Porto Baroša u Rijeci nastati jedna od najluksuznijih marina na Jadranu

Upravo ishođenom lokacijskom dozvolom, koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, tvrtka ACI-Gitone i formalno je dovršila proces priprema za gradnju najluksuznije i najmodernije marine na hrvatskoj strani Jadrana – ACI marine Rijeka na području Porto Baroša u riječkoj luci. Novu, 23. u lancu ACI-jevih marina na Jadranu, gradi tvrtka ACI-Gitone u zajedničkom vlasništvu ACI-ja i tvrtke Gitone Kvarner, sestrinske tvrtke njemačke Lürssen Grupe poznate po projektiranju i izgradnji luksuznih jahti. Lokacijska dozvola, kako je za Navigare potvrdio član Uprave tvrtke ACI-Gitone Anđelko Petrinić, izdana je 17. svibnja ove godine, a već 19. svibnja predstavnici tvrtke potpisali su Ugovor o koncesiji za buduću marinu, koja bi sa svojih 230 vezova i mnoštvom sadržaja trebala biti jedna od najluksuznijih marina na Jadranu.

Investicija vrijedna oko 50 milijuna eura, koliko će biti potrošeno u narednih nekoliko godina na izgradnju i opremanje marine, najveće je i najznačajnije ulaganje u sektoru nautičkog turizma u Hrvatskoj. Kada budu dovršene obje faze izgradnje, ACI marina Rijeka nesumnjivo će postaviti nove standarde u regiji kad je riječ o lukama nautičkog turizma te će svojim arhitektonskim rješenjima, bogatom gastro ponudom i boutique uslugama prilagođenima specifičnoj vrsti gostiju privući brojne nautičare, a među njima svakako i one više platežne moći. Uz to, buduća marina će s predviđenom kategorizacijom pet sidara, što je ekvivalent pet zvjezdica u hotelijerstvu, kaže Petrinić, biti usađena u samo srce Rijeke, pa će joj geostrateški položaj postati i najveća prednost.

ACI-Gitone je u zajedničkom vlasništvu ACI-ja i tvrtke Gitone Kvarner, sestrinske tvrtke njemačke Lürssen Grupe poznate po projektiranju i izgradnji luksuznih jahti. FOTO: ACI-Gitone PROMO

„Lokacijska dozvola, koju smo upravo dobili, temeljni je dokument bez kojega ne bismo mogli potpisati ugovor o koncesiji. Ovoga tjedna ministar Butković doći će u Rijeku i svečano nam uručiti ugovor o koncesiji. S tim ugovorom ACI-Gitone i službeno preuzima prostor Porto Baroša na vrijeme od 30 godina, koliko glasi koncesija, te počinje teći naša obaveza plaćanja fiksne godišnje naknade za korištenje koncesije. Varijabilni dio naknade, koji se izračunava ovisno o prihodu marine, počet ćemo plaćati od trenutka kada marina bude puštena u rad i kada krene primati prve klijente“, objasnio je Petrinić i dodao da im sada predstoji riješiti pitanje građevinske dozvole.

Glavni projekt marine, kaže Petrinić, već je skoro dovršen i ACI-Gitone planira već u srpnju ove godine podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. „Vjerujemo da bi do listopada ove godine građevinska dozvola trebala stići, a odmah nakon toga – nadamo se već s prvim danima studenoga – planiramo i službeno početi radove na izgradnji prve faze koja obuhvaća izgradnju morskog dijela marine, odnosno ponton za privez brodova, valobrana i gatova, te zgradu na Ružićevom gatu koja će biti središnja zgrada marine s brojnim sadržajima. U toj fazi i dodatno ćemo, nekih 70 metara, produžiti Sušački lukobran, na kojem će biti izgrađena i benzinska postaja za opskrbu manjih plovila, ali i većih jahti. Takve benzinske postaje, koja može pružiti brzu uslugu opskrbe gorivom velikim jahtama koje toče velike količine goriva, još uvijek nema na hrvatskoj strani Jadrana i ACI marina Rijeka bit će prva koja će ponuditi takvu uslugu“, tumači Petrinić. U drugoj fazi radit će se na kopnu. Točnije, postojeće dvije zgrade, stara skladišta na lokaciji Porto Baroša, temeljito će se obnoviti i staviti u funkciju pružanja dodatnih usluga nautičarima, ali i građanima Rijeke. „Budući da je jedna od tih dviju građevina preventivno zaštićeno kulturno dobro, obnovu ćemo raditi u suradnji s Ministarstvom kulture i riječkim konzervatorskim odjelom kako bi se objekt maksimalno očuvao“, rekao je Petrinić.

ACI marina Rijeka nesumnjivo će postaviti nove standarde te će svojim arhitektonskim rješenjima i boutique uslugom privlačiti brojne nautičare

Još jedna od novina u kojima će riječka marina prednjačiti u ponudi jest i ona ekološka. Naime, kaže Petrinić, svaki će vez u marini, uz standardnu ponudu priključka na struju i vodu, imati i dodatni priključak za vakuumsko pražnjenje sivih i crnih tankova, što je opcija kakvu nema nijedna od marina na hrvatskoj obali. „Sve marine su do sada pružale uslugu pražnjenja sivih i crnih tankova pomoću mobilnih jedinica koje bi na zahtjev vlasnika izvršile pražnjenje. No naša će usluga biti standardna. Kad se jahta veže, moći će se samostalno priključiti na vakuumsku jedinicu i izvršiti pražnjenje tankova, čime se opasnost od izlijevanja sadržaja u more svodi na najmanju moguću mjeru“, objasnio je naš sugovornik. Uz brojne druge novitete marina bi u drugoj fazi trebala dobiti i postaje za opskrbu plovila električnom energijom za plovila na električni pogon. Takvom ponudom marina će biti u stanju zadovoljiti potrebe sve zahtjevnije, ekološki svjesne klijentele koja u sve većoj mjeri prati nove tehnološke trendove i okreće se ekološki prihvatljivim energentima za pogon svojih plovila.

U suradnji s Maritime Center of Excellence (MCoE) iz Rijeke i Lürssen Design Centrom Kvarner, ACI-Gitone razvija i inovativan sustav autonomne navigacije na prostoru marine. “Jednom riječju, kad jahta stigne pred ulaz u marinu, voditelj marine odmah joj elektronski šalje podatke o broju veza i GPS koordinate uz pomoć kojih jahta sama može uploviti na vez”, protumačio je Petrinić, dodajući kako je to također jedna od novih usluga kakve nisu uobičajene na Jadranu, a koja će u sustav marine biti implementirana u drugoj fazi. Petrinić posebno naglašava da će buduća marina Rijeka biti otvorena za sve građane koji će nesmetano moći koristiti njezine sadržaje i prostor. Izuzetak će biti sami dokovi za privez jahti, koji će zbog zaštite privatnosti nautičara i sigurnosti njihove imovine biti odvojeni od ostalog dijela marine. ACI Gitone je od početka ciljao na integriranje marine u tkivo grada pa će do sada nedostupan i zatvoreni prostor Porto Baroša nakon otvaranja marine svim Riječanima i njihovim gostima ponuditi nove prostore za ugodna okupljanja i slobodno vrijeme.

Član Uprave tvrtke ACI-Gitone Anđelko Petrinić posebno naglašava da će buduća marina Rijeka biti otvorena za sve građane koji će nesmetano moći koristiti njezine sadržaje i prostor, izuzev dokova za jahte. FOTO: ACI-Gitone PROMO

U projektu izgradnje buduće luksuzne marine na prostoru do sada zapuštenog i devastiranog Porto Baroša, ACI-Gitone ima i podršku Grada Rijeke i građana, tvrdi Petrinić. “Ja sam u stalnom kontaktu s gradonačelnikom Rijeke Markom Filipovićem, koji je upoznat sa svim fazama priprema za izgradnju marine. Dapače, ACI-Gitone je u suradnji s Gradom pripremio idejno rješenje izgradnju zasebne ceste koja će spojiti ulaz u buduću marinu s državnom cestom DC 404, čime ćemo budućim klijentima omogućiti da automobilom dolaze u marinu direktno s državne ceste bez da ulaze u grad. Tako ćemo sam centar Rijeke i riječku obalu rasteretiti prometnog pritiska koji bi stvarali nautičari koji na svoje brodove dolaze cestovnim pravcima”, objasnio je Petrinić.

Iako se Lürssen Grupa, koja se u svojim brodogradilištima isključivo bavi projektiranjem i izgradnjom luksuznih jahti, do sada nije bavila nautičkim turizmom i ovo joj je prvi takav “izlet” u turističke vode, ipak su prepoznali mogućnost investicije u marinu koja će sutra biti zanimljivo privezište i mjesto za povremeni vez i njihovih jahti. “ACI-Gitone je zajednička tvrtka u suvlasništvu ACI-ja i Gitone Kvarner i kada marina Rijeka bude dovršena, prema našem internom dogovoru, njezinim morskim dijelom upravljat će ACI, a kopnenim dijelom, odnosno poslovnim i turističkim sadržajima, upravljat će tvrtka Gitone Kvarner. Naime, Gitone Kvarner je već vlasnik nekoliko zemljišta i zgrada na području Rijeke i imaju ozbiljnu namjeru baviti se turizmom, pa će marina Rijeka biti dodatna vrijednost njihovim poslovnim planovima”, kazao je na kraju Anđelko Petrinić.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner