Grad Samobor ukinuo je porez na potrošnju

Grad Samobor u srijedu je na svojim službenim stranicama predstavio mjeru pomoći ugostiteljima pogođenima posljedicama epidemioloških mjera, a odnosi se na ukidanje poreza na potrošnju kojim je do ove godine ostvarivao prihod oko milijun kuna.

Odluka o ukidanju poreza na potrošnju isključivo je odluka Grada Samobora, a omogućuje ju Zakon o lokalnim porezima, a kako bi mjera pravovremeno stupila na snagu na samom početku nove fiskalne godine 1. siječnja, svi potrebni koraci poduzeti su još lani.

Konkretno, riječ je o porezu na pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Samobora. “Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge, dok osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića prodanog u ugostiteljskim objektima. Visina stope na osnovicu iznosi 3%”, navode u priopćenju.

Oslobođenje od plaćanja poreza zasigurno je mjera koja je dobrodošla ugostiteljima, a s obzirom na to da je Grad Samobor proteklih godina pozitivno poslovao, oslobađanje od prihoda od poreza ne bi trebalo značajnije utjecati na izvršavanje budućih obveza.

Komentiraj