Grad Novska

Grad Novska postao grad modernih tehnologija – ‘smart city’

Grad Novska digitalnom je reformom postao grad modernih tehnologija. Primjena principa pametnih gradova olakšala je poslovanje i svakodnevicu svim poduzetnicima i stanovnicima, kao i gradskoj upravi.

Projekt je omogućio brži i jednostavniji rad djelatnicima gradske uprave te je osigurana i infrastruktura za podizanje stupnja sigurnosti cijelog sustava. U prvom redu unaprijeđena je sigurnost kroz konsolidaciju antivirusne zaštite i konfiguraciju direktorija za upravljanje pravima i kontrolom korištenja. Osim toga, uvedena je i sigurnosna politika za korištenje i pristup informacijskim sustavima.

Cloud tehnologijom i tabletima za gradske vijećnike ostvarile su se znatne financijske uštede i ekološka korist.

“Javna uprava kroz ovaj je projekt postala, ne samo sigurnija u pogledu zaštite podataka, već i preciznija i učinkovitija. Ponosan sam što Grad Novska može biti primjer i većim gradovima te smatram da je važno ulagati u nove i napredne tehnologije kako bismo lakše ostvarili zadane ciljeve”, rekao je gradonačelnik Novske, Vlado Klasan.

Nakon završetka tehničkih radova odrađena je i edukacija zaposlenika kako bi imali kompetencije učinkovitog korištenja implementiranih tehnologija i definiranih procesa. Tako djelatnici gradske uprave sada raspolažu novim vještinama usvajanja i provođenja sigurnosnih politika u svakodnevnom radu s naglaskom na zaštiti korisničkih podataka te korištenja centraliziranih sustava za upravljanje pravima korisnika i pohranu podataka i čuvanje sigurnosnih kopija podataka.

“Pristup podacima u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta, bez potrebe potrošnje dodatnih resursa poput papira i tonera, svakako je iznimno veliki korak ka gradovima koji su efikasni i istodobno svjesni utjecaja na okoliš te koji odgovorno pristupaju trošenju financijskih sredstava građana. Tehnologija je ovdje važan faktor promicanja takve osjetljivosti i akcelerator napretka”, izjavio je direktor Heme, Zoran Havriluk.

Komentiraj