Inozemni ured Grada Beča

Grad Beč i dalje snažno podupire biciklizam

Kako bi gradska uprava imala što bolji uvid u biciklistički promet, u Beču su prije nekoliko godina na dvanaest lokacija postavljeni automatski brojači za mjerenje biciklističkog prometa u gradu, koji su u prvoj polovici 2018. zabilježili porast broja biciklista od 5 posto u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U prvih je šest mjeseci ove godine zabilježeno ukupno 3.67 milijuna biciklista. U odnosu na 2016. zabilježeno je 294 tisuća biciklista više, a u usporedbi s 2015. godinom čak 497 tisuća. Kako bi se postigao nacionalni cilj udvostručenja biciklističkog prometa glavni grad Austrije već niz godina provodi mnogobrojne mjere poboljšanja biciklističke infrastrukture.

Biciklistima u Beču na raspolaganju trenutno stoji preko 1 379 km biciklističkih staza te čak 41 tisuća javnih nenatkrivenih i natkrivenih biciklističkih parkirališta, nekoliko bike sharing servisa te takozvanih bike and ride parkirališta koja biciklistima omogućavaju jednostavno presjedanje na sredstva javnog prijevoza.

Od 2017. godine gradska uprava osim toga financijski podupire i nabavu teretnih bicikala za poslovne i osobne potrebe. Na financijsku podršku mogu računati sve privatne i pravne osobe te poduzeća. Ako je riječ o biciklu na električni pogon iznos se povećava, a podrška vrijedi samo za nabavku novih bicikala.

Komentiraj