Gotovo tri desetljeća nakon rata: Novi val stjecanja statusa branitelja. Bolje mirovine, lakše do stanova

Ministarstvo branitelja uputilo je u javnu raspravu prijedlog izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Podsjetimo, zakonom o braniteljima iz 2017. godine svim braniteljima koji nisu uspjeli regulirati svoj status u ranijem zakonskom roku do 2009. godine, omogućeno je da pokrenu novi postupak za njegovo priznavanje.

Branitelji kojima je naknadno priznat status, a na temelju medicinske dokumentacije, od tada su mogli ostvariti pravo na invalidninu ili invalidsku mirovinu zbog zakašnjelog PTSP-a ili nekog drugog oboljenja.

Ministarstvo, međutim, sada konstatira kako su se tada donesena zakonska rješenja u praksi pokazala manjkavima, pa će sada te nedostatke otkloniti.

Status ratnog invalida bez stručne procjene

Prvenstveno kažu da je postupke priznavanja statusa ratnog vojnog invalida (HRVI) kočila stručna procjena u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, zbog koje su ti postupci trajali gotovo dvije godine, što znači da su probijani zakonski rokovi.

Ministarstvo zbog toga predlaže da se stručna procjena za status ratnog vojnog invalida potpuno ukine.

Kako bi se postupak ubrzao, vještačenje više neće obavljati Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nego će se procedura prebaciti u Ministarstvo branitelja, a provodit će ga posebna povjerenstva koja će, po predloženom, imenovati ministar.

Novi izračuni mirovina za nove branitelje

Nadalje, branitelji koji su po novom zakonu zatražili priznavanje statusa, a prije toga su otišli u mirovinu, ostali su bez dijela mirovinskih prava, koja imaju oni koji su se umirovili nakon stjecanja statusa.

To znači da će moći zatražiti nove izračune mirovina i da će moći će tražiti mirovinu po uvjetima za branitelje.

Novi prijedlog Zakona kaže da će onaj koji ima registrirano trgovačko društvo ili obrt i mirovina veća od 1097, 58 kuna svejedno moći ostvariti braniteljsku naknadu za nezaposlene. Naime, dosad je bio na snazi uvjet da prihod po članu kućanstva ne smije biti veći od 30 posto proračunske osnovice. Zapreku više neće predstavljati ni vlasništvo nad motornim plovilima. Mogu imati plovila i mogu koristiti naknadu za nezaposlene, stoji među ostalim u prijedlogu izmjena.

Ne treba hrvatsko prebivalište ni ratni put

Uvjet za naknadu, primjerice, više neće biti ni prebivalište u Hrvatskoj.

Nadalje, za dobivanje statusa branitelja više se neće trebati pribavljati ratni put.

“Potreba pribavljanja ratnog puta onemogućava provođenje postupka u zakonskom roku, a s obzirom na to da je većina podataka dostupna u Evidenciji hrvatskih branitelja, umjesto ratnog puta koristit će se podaci iz Evidencije hrvatskih branitelja”, stoji u jednom od članaka prijedloga.

Također, ministar može, bude li novca u riznici, za svaku proračunsku godinu donijeti odluku o ostvarivanju prava na naknadu za nezaposlene po još povoljnijim uvjetima, predviđa novi prijedlog.

Dodjela stanova

Lakše će se, po novom prijedlogu, doći i do stanova. Predviđa se stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja kupnjom stanova na lokacijama na kojima nije isplativa organizirana gradnja. Ili, naprosto, jednostavnijim postupkom prijenosa stanova za zbrinjavanje branitelja između državnih tijela, a za to više neće biti nužna odluka Vlade.

 

Komentiraj