GOSPODARENJE OTPADOM: “Stavi pravu stvar na pravo mjesto”

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u dvorani Sljeme
Zagrebačkog holdinga, Grad Zagreb je predstavio niz edukativno-informativnih
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će se provoditi u sklopu projekta
„Stavi pravu stvar na pravo mjesto“. Projekt je osmišljen kako bi se građani grada
Zagreba informirali i educirali o načinima i važnosti odvojenog sakupljanja otpada te
kako bi ih se potaknulo na veći osobni angažman u tome procesu.
Predstojeće aktivnosti i detalje projekta predstavile su Tatjana Operta, zamjenica pročelnice
Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Ana Stojić Deban, predsjednica
Uprave Zagrebačkog holdinga, Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i
voditeljica Projektnog tima te Jelena Pavičić Vukičević, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba.
Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.945.708,54 kune od čega je 3.600.000,00 kuna
bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija, a preostali dio sufinancirat će Grad
Zagreb. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Stavi pravu stvar na pravo mjesto"
sklopljen je dana 14. veljače 2019., a planirano vrijeme provedbe projekta je do 7. kolovoza
2020.
Ciljne skupine projekta su svi građani Grada Zagreba, djeca, mladi, udruge, poduzetnici, mediji,
turisti, zaposlenici u gradskim upravnim tijelima i Zagrebačkom holdingu d.o.o., kao i u
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.
Ciljevi projekta su educiranje i informiranje građana na području Grada Zagreba o odgovornom
postupanju s otpadom, povećanje razina svjesnosti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada
Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na
sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja
i ponovne uporabe.
„Projektne aktivnosti podijeljene su sukladno ciljnim skupinama, ali i načinima komunikacije, a
obuhvaćaju izradu i podjelu promotivnih materijala i didaktičkih igračaka, organizaciju i
održavanje javnih događanja, izradu mobilne aplikacije, medijsku prisutnost te usluge
oglašavanja na javnim portalima“, objasnila je detaljnije projektne aktivnosti zamjenica
pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Tatjana Operta te
naglasila kako će prva aktivnost biti postavljanje plakata u zagrebačke tramvaje i autobuse, a
njima će se promovirati korištenje reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu.
„Sve aktivnosti projekta Stavi pravu stvar na pravo mjesto započele su puno ranije i već su
postigle određene rezultate. Možemo ih podijeliti na one koje su vezane za infrastrukturu koju je
u gradu Zagrebu osigurala podružnica Čistoća i na edukacije prema našim korisnicima. Kada
govorimo o infrastrukturi, naše obaveze podijeljene su na infrastrukturu ispred kućnog praga i
infrastrukturu zelenih otoka i reciklažnih dvorišta. Potom, edukacija građana obuhvaćala je
tribine na javnim površinama grada Zagreba te letke, a organiziran je i niz događanja poput Eko

piknika na Bundeku te izdavanje Zagrebačkog vodiča za recikliranje. Sve ove aktivnosti
rezultirale su sljedećim podacima – u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu prikupljeno je
ukupno 288.000 tona otpada, što je povećanje za 0,14 posto. Nadalje, smanjena je količina
miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta za 7,25 posto, a kada govorimo o
biootpadu prikupljena je puno veća količina otpada, tu konkretno govorimo o sedam puta većoj
količini otpada. Što se tiče papira, prikupljeno je više otpada u ovoj kategoriji za 47 posto,
otpadnog stakla za 13,23 posto, dok je sakupljanje plastičnog otpada poraslo za 40 posto“, rekla
je predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.
Projekt je dio napora Grada Zagreba da postane predvodnik u odvojenom sakupljanju otpada i
tako približi Hrvatsku ostvarenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, na isti način na koji
se otpadom gospodari u Europskoj uniji.
„Ovo je zajednički projekt Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, a pokrenuli smo ga prije više
od pet godina sa krovnom porukom Stavi pravu stvar na pravo mjesto, kojom želimo istaknuti
kako je grad Zagreb senzibiliziran za problematiku gospodarenja otpadom. Želim naglasiti da je
donošenje Plana izobrazno-edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom zakonska
obaveza jedinica lokalne i regionalne samouprave te je kao takva sastavni dio cjelovitog Plana
gospodarenjem otpadom Grada Zagreba. Naš Plan izobrazno-edukativnih aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom ima četiri osnovna komunikacijska cilja, to su nastanak otpada svesti na
najmanju moguću mjeru tijekom životnog ciklusa proizvoda i svih njegovih komponenti,
odvojeno sakupljanje otpada, kućno kompostiranje te ponovna uporaba predmeta. Međutim, da
bismo realizirali te glavne ciljeve, mi smo odredili i specifične ciljeve kako bismo ih prilagodili
specifičnostima grada Zagreba. Jedan od njih je informirati sve naše sugrađane o načinima kako
se sami mogu više angažirati i uključiti u proces odvojenog sakupljanja otpada. Ističemo kako
želimo pozicionirati prevenciju nastanka otpada kao najpoželjnije ponašanje građana grada
Zagreba.“, izjavila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i voditeljica Projektnog tima
Olivera Majić.
Planiranim aktivnostima obilježit će se Svjetski dan recikliranja, Dan planeta Zemlje, Dan zaštite
prirode, Svjetski dan okoliša te Međunarodni dan bez plastičnih vrećica, a događanja će se
održati na Trgu bana J. Jelačića, Trgu Petra Preradovića (Cvjetnom trgu), parku Zrinjevac,
Europskome trgu, sportsko-rekreacijskom centru Bundek, parku Maksimir, tržnici Jarun,
Trešnjevačkom trgu te Trgu Eugena Kvaternika. Uz to, bit će organizirana i kostimirana
predstava za djecu predškolskog uzrasta kako bi se i njima približila tema recikliranja i
gospodarenja otpadom, odnosno važnosti ispravnog odvajanja otpada i čuvanja okoliša od
onečišćenja.
U sklopu projekta također će se dijeliti edukativni materijali djeci vrtićke i osnovno-školske
dobi, građanima, poslovnim subjektima i turistima. Izrađena će biti i aplikacija koja informira
građane o pravilnom odvajanju otpada, pomaže im pronaći reciklažna dvorišta i zelene otoke te
im nudi ažurirani raspored odvoza i vijesti vezane uz gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu.

Komentiraj