Francuzi iz rječnika izbacuju engleske izraze

Francuska je najavila popis alternativnih riječi za pojmove na engleskom jeziku, poput ‘clickbait’, ‘podcast’ i ‘deepfake’, a Odbor za obogaćenje francuskog jezika (CELF) objavio ga je u službenome vladinu biltenu, prenosi BBC.

To tijelo već godinama objavljuje preporuke o leksiku u nastojanju da se suzbije ‘ostanak’ engleskih termina u francuskome jeziku.

Među izrazima koji su se tijekom 2018. uspjeli ‘obraniti’ od utjecaja engleskog je i onaj ‘fake news’, omiljen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

CELF Francuzima preporučuje upotrebu izraza ‘information fallacieuse’ (pogrešna informacija, a ne lažna) ili riječ ‘infox’.

‘Infox’ je nova francuska riječ, neologizam, koju čine dva pojma – ‘information’ (vijest, informacija) i ‘intoxication’ (trovanje) ili skraćeno ‘intox’. Kratica je ‘infox’, što bi značilo ‘toksičan podatak’.

Za ‘clickbait’, izraz koji se koristi za naslove koji privlače čitatelja da klikne na link vijesti, CELF predlaže ‘piege a clics’ (klik zamka).

Odbor savjetuje i korištenje izraza ‘audio a la demande’ (AAD) (audio na zahtjev) za englesku riječ ‘podcast’, kao i ‘videotox infox’ (videotoksičan podatak) za ‘deepfake’, a radi se o slikama ili video snimkama na kojima je lice osobe montirano na tuđe tijelo.

Agencija surađuje s Francuskom akademijom, znanstvenom ustanovom utemeljenom 1635., kako bi osmislila alternativne izraze i riječi engleskima, koji su sve češći u svakodnevnoj upotrebi u Francuskoj. Tako je “e-pošta” na francuskom postala “courriel”

Engleski izrazi i riječi najčešći su na internetskim mrežama pa se i drugi europski jezici trude izmijeniti ih i prilagoditi vlastitom leksiku.

Komentiraj