Fenomen: Na površinu rijeke Teshio sunce ‘podiže’ blokove leda

Screenshot YouTube

Tok rijeke Teshio je jedan od najdužih na području Japana. Rijeka protječe kroz sjeverni japanski otok Hokkaido. Kada temperature padnu vrlo nisko i uz odgovarajuće vremenske uvjete pojavljuje se neobičan fenomen. Tada se na površini rijeke mogu zapaziti veliki blokovi leda.

Istraživački tim je proučavao ovu pojavu i izvor rijeke. Ističe se kako je led od ponoći do ranog jutra prekrio kamenje na dnu. Nakon izlaska sunca temperature su porasle, a led se odlomio i odvojio od korita rijeke. Komadi leda se zatim skupljaju na površini i kreću nizvodno.

Komentiraj