FEMCITIES2017 Konferencija o ljudskim, ženskim i pravima izbjeglica

U bečkoj Gradskoj vijećnici (6. i 7.09.) će se održati konferencija pod nazivom FemCities 2017 pod krovnom temom ‘Ženska prava, religija i izbjeglištvo – europski gradovi između kulture dobrodošlice i odbacivanja’.

Glavna pitanja kojima će se tijekom dvodnevne konferencije baviti politički predstavnici glavnih gradova Europe, borci za ženska prava te stručnjaci su ženska prava u kontekstu izbjegličke krize, pozicije koje zauzimaju stručnjaci, ravnopravnost i problemi s kojima se žene još uvijek suočavaju na tržištu rada.

U okviru programa predviđene su radionice i panel rasprave na kojima će između ostalog govoriti i o mogućnostima projektnog financiranja iz fondova Europske unije. Razmatrat će se pitanje postoji li u pojedinačnim pitanjima relevantno znanje za razvoj odgovarajućih programa te kakve su mogućnosti djelovanja gradskih uprava.

Na konferenciji će se osim toga predstaviti aktualne teme i razvoj unutar Europe te postaviti strategije budućeg djelovanja.

Ženskom mrežom gradova FemCities, koja ove godine slavi 20 godina postojanja, koordinira Ured za ženska pitanja Grada Beča.

Komentiraj