DAS BUNDESARCHIV

Na pitanju ‘Tko je izbjeglica?’ danas se lome sva politička pripadanja, a kulturni antropolog i etnolog Duško Petrović u knjizi ‘Izbjeglištvo u suvremenom svijetu’ daje zanimljiv pregled teorijskog promišljanja fenomena izbjeglištva posljednjih desetljeća

Unutar modernog političkog i institucionalnog pristupa fenomenu izbjeglištva humanitarizam je zauzimao značajno mjesto. Od početaka razvoja međunarodnog sistema humanitarni principi čovječnosti, neovisnosti i nepristranosti činili su temelj za djelovanje. Prvi visoki predstavnik za izbjeglice pri Ligi naroda Fridtjof Nansen isticao je svoju neutralnost i nepristranost te naglašenu humanitarnu prirodu svoga rada (Nyers 2006). Između dva rata, Nansenov ured za izbjeglice financirao se uglavnom iz dobrotvornih donacija.

Svejedno, pristup izbjeglicama zadržavao je snažnu nacionalnu dimenziju. Izbjeglički problemi rješavali su se parcijalno. Posebno se pristupalo ≫njemačkim≪ izbjeglicama i apatridima ili ruskim izbjeglicama itd. Štoviše, europske izbjeglice toga doba snažno su zastupale svoj nacionalni identitet kreirajući značajne manjine u domaćinskim državama. Nakon Drugog svjetskog rata, pri stvaranju UNHCR-a i objavom Deklaracije o izbjeglicama ponovno se naglasio univerzalni humanitarni okvir koji je pozivao na ljudska prava i humanitet općenito…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj