Evo na koga se odnosi zabrana prelaska granice

 

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je objavio da je produžena odluka o privremenoj zabrani prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske, koja se odnosi na državljane trećih zemalja.

Ta se odluka odbosi na ne-državljane EU-a, odnosno Schengenskog prostora i pridruženih država.

Odluka, uvjetovana pandemijom koronavirusa, ne odnosi se niti na članove obitelji državljana EU-a ili iz Schengenskog prostora, kao niti na državljane trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište u EU-u, nacionalne dugoročne vize ili na druge načine riješen legalan dugotrajni boravak.

Zabrana prelaska granice Hrvatske ne odnosi se niti na prekogranične radnike, kao niti na zdravstvene radnike, istraživače i suradnike, na stručnjake za skrb o starijima. Od zabrane su izuzeti i svi oni kojima je potrebno hitno medicinsko liječenje.

Zabrana se ne odnosi ni na prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno, diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes te osobe koje putuju radi školovanja i na osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog, objavljeno je na stranicama koronavirus.hr.

Objavljene su i upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja.

Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevnu karantenu/samoizolaciju.

Karantena/samoizolacija može se skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

Karantena se ne primjenjuje na službeno obrazložene prelaske, poput prekograničnih radnika, diplomate, policiju, vojsku, medicinare i slično. Putnici u tranzitu također nisu obavezni ići u samoizolaciju.

Iz trećih zemalja se u našu zemlju ipak može ući i turistički, zbog biznisa ili zbog školovanja, ali se u tom slučaju na granici mora predočiti negativan nalaz PCR pretrage brisa nosa o ždrijela na koronavirus koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granicu. Ako je testu putnika koji dolazi na granicu rok od 48 sati protekao, u zemlju će smjeti samo ako pristane o svom trošku platiti novi test i ostati u karanteni do negativnog nalaza.

Osobe koje ulaze u Hrvatsku bez obveze samoizolacije dužne su se u prva dva tjedna boravka u Hrvatskoj pridržavati sljedećih mjera:

Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera.

Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporučuje se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku.

Ruke što češće prati vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s osobama koje dijele zajednički smještaj.
Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i okupljanja.

Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 1,5 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava te izbjegavati nepotrebne sastanke.

Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili online uslugama.

Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ako je viša od 37,2 oC, potrebno je mjerenje ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 oC, potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu.

U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje ili gubitak osjeta njuha) potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu.

U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma osoba se javlja nadležnoj hitnoj medicinskoj službi na broj 194.

Komentiraj