EUROPSKI PARLAMENT: “Pozdravljamo dogovor, ali podršku EP-a nemojte podrazumijevati”

Pregovarači Europskog parlamenta (EP) pozdravili su dogovor čelnika EU-a o fondu oporavka, ali su istodobno upozorili da se suglasnost EP-a potrebna za dugoročni EU proračun ne smije podrazumijevati kao gotov čin, objavio je danas EP.

“Pregovarački tim Parlamenta za Višegodišnji financijski okvir (VFO) i vlastite izvore pozdravio je činjenicu što je Vijeće konačno usuglasilo stajalište te prihvatilo da se novi mehanizam oporavka, EU nove generacije, financira sa 750 milijardi eura. Ali Parlament je i dalje kritičan zbog nekih ključnih aspekata kompromisa, pogotovo imajući u vidu dugoročne ciljeve EU-a”, stoji u priopćenju.

„Instrument oporavka je važan korak prema EU-u novih ambicija, Uniji koja je zelenija, kompetitivnija i digitalna. Veliko zaduživanje je povijesni trenutak za EU i tu činjenicu ne bismo smjeli zanemariti.“ Međutim, žalimo što su države članice odlučile u potpunosti odustati od „prijelaznog rješenja“ čiji je cilj bio omogućiti žurni odgovor na koronakrizu. U situaciji kada se virus ponovno sve više širi, građani trebaju sigurnost. Parlament će nastaviti marljivo raditi kako bi osigurao da oporavak može početi bez odgode. Štoviše, demokratski nadzor se mora značajno povećati: Parlament, kao jedno od dva najvažnija tijela za proračun borit će se da bude u potpunosti uključen u utvrđivanje i primjenu instrumenta oporavka“, istaknuli su pregovarači EP-a u utorak.

EP je nezadovoljan VFO-om. „Stanje je mnogo ozbiljnije kada je u pitanju dugoročni proračun EU-a. Parlament ne može prihvatiti predložene rekordno niske gornje granice, jer bi to značilo odustajanje od dugoročnih ciljeva i strateške autonomije EU-a, u trenutku kada građani traže više. Više europske solidarnosti, više europskog djelovanja u javnom zdravstvu, istraživanju i digitalizaciji, više mladima i povijesnoj borbi protiv klimatskih promjena. Ključni programi za postizanje ovih ciljeva znatno su smanjeni i izgubili su većinu svojih nadopuna u okviru mehanizma EU nove generacije. Nastojat ćemo osigurati poboljšanja, uključujući veće iznose, u programe VFO-a usmjerene budućnosti, kao što su Obzor, InvestEU, LIFE, Erasmus +. A ako naši uvjeti ne budu adekvatno ispunjeni, usvojit ćemo programe na temelju postojećeg VFO-a, kako je predviđeno Ugovorom “, upozorili su članovi pregovaračkog tima Europskog parlamenta.

„Kompromis je ujedno i promašena prilika da se prihodna strana proračuna modernizira, bude pravednija i transparentnija. EU sada može pozajmiti sredstva, ali ne postoji sigurnost oko načina otplate duga. Parlament je bio jasan: oporavak ne bi trebao umanjiti investicijske kapacitete niti naštetiti nacionalnim poreznim obveznicima. Zbog toga su nova izvorna vlastita sredstva rješenje za otplatu zajedničkog duga, ali samo doprinos od plastike ne može učiniti čuda Podsjećamo na naš strogi zahtjev u vezi toga: obveza uvođenja dodatnih vlastitih sredstava 2021. i tijekom Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. Nadalje, unatoč izlasku Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, ustrajanje na rabatima bilo je izuzetno oštro i rezultira velikim korakom unazad za europski projekt: umjesto da se ukinu, rabati se zadržavaju, pa čak i povećavaju”, kritični su u EP.

Povrh toga, EP je “i dalje čvrsto protiv ublažavanja mehanizma smanjenja ili obustave EU financiranja ako država članica ne poštuje vladavinu prava. To se pitanje ne bi trebalo odlagati, već se sada trebamo baviti njime”, naglasili su pregovarači, dodajući kako je “EP i dalje spreman odmah započeti pregovore kako bi se postigao bolji dogovor za Europu “.

Komentiraj