Europski parlament odobrio fondove za zeleniji regionalni razvoj i suradnju

Europski parlament odobrio je tri fonda EU-a s ukupnim iznosom od 243 milijarde eura za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, priopćio je Europski parlament u četvrtak..

‘Kohezijski paket’ obuhvaća cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, kao i Uredbu o zajedničkim odredbama kojom su uređeni regionalni, kohezijski i socijalni fondovi EU-a u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju.

U skladu s novom Uredbom o zajedničkim odredbama, Interreg te Regionalni i kohezijski fond bit će obvezni usmjeriti najmanje 30 % svojih sredstava na djelovanje u području klime, kružno gospodarstvo te na ulaganja u održivi rast i radna mjesta. Predviđene su i posebne mjere za mala i srednja poduzeća te najudaljenije regije.

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

S proračunom od 243 milijarde eura (izraženo u cijenama iz 2018.), što je otprilike četvrtina Višegodišenjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., Regionalni i kohezijski fondovi najveći su financijski alat EU-a.

U cilju oporavka od pandemije bolesti COVID-19, njihovim sredstvima podupirat će se i kultura, održivi turizam, digitalizacija te povećanje otpornosti sustava javnog zdravstva.

Interreg: Potpora za prekogranične projekte i suradnju sa susjednim regijama EU-a

Proračun Interrega za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 8,05 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.), što je za 3 % više nego u prethodnom razdoblju, uz ukupnu stopu sufinanciranja od 80 % (85 % za najudaljenije regije). Sredstva, koja su veća za tri posto u odnosu na prethodno razdoblje, osigurana su putem omotnice Fonda za europski regionalni razvoj.

Od tog je iznosa 72,2 % predviđeno za prekograničnu suradnju, dok je za transnacionalnu suradnju predviđeno 18,2 %, za međuregionalnu suradnju 6,1 %, a za suradnju najudaljenijih regija 3,5 % sredstava. Do 20 % sredstava programa Interreg može se dodijeliti malim projektima.

Uredba o zajedničkim odredbama

Tim su propisom utvrđene zajedničke odredbe za Regionalni i kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju, Europski socijalni fond plus i Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. S ukupnim sredstvima u iznosu od 330 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.), instrumenti obuhvaćeni tim propisom zajedno će činiti otprilike trećinu ukupnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Države članice će kao uvjet za dobivanje sredstava EU-a morati poštovati Povelju EU-a o temeljnim pravima, UN-ove ciljeve održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum te promicati rodnu ravnopravnost i boriti se protiv diskriminacije.

 

Komentiraj