Europska komisija danas je objavila nove podatke koji pokazuju da je program EU-a za obrazovanje i osposobljavanje, koji ove godine slavi 30. obljetnicu, uspješniji i otvoreniji nego ikada prije.

Tijekom 2015. godine 678 000 Europljana imalo je priliku studirati, osposobljavati se, raditi i volontirati u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, što je najveći broj do sada. Te je godine EU uložio 2,1 milijardu eura u više od 19 600 projekata, u kojima je sudjelovalo 69 000 organizacija. To su glavni zaključci Godišnjeg izvješća o Erasmusu+ za 2015. koje je danas objavila Europska komisija.

Podaci pokazuju da je program na pravom putu prema ostvarenju cilja pružanja potpore za 4 milijuna ljudi u razdoblju 2014. – 2020.

 

Komentiraj