Komisija pojačala zaštitu radnika od opasnih kemikalija

Komisija je danas odredila indikativne granične vrijednosti za izloženost radnika 31 opasnoj kemikaliji. Na taj se način zaposlenicima, radnicima i provedbenim tijelima daje zajednička referentna točka glede najveće razine izloženosti tim kemikalijama dopuštene na radnom mjestu. Na temelju procjene neovisnih znanstvenika te nakon savjetovanja s nacionalnim stručnjacima i socijalnim partnerima Komisija je odredila indikativne granične vrijednosti za 25 novih kemikalija i ažurirala vrijednosti za šest postojećih kemikalija. Države članice sada moraju donijeti odgovarajuće nacionalne vrijednosti, pri čemu – s obzirom na to da su vrijednosti koje je postavio EU indikativne prirode – imaju određeni manevarski prostor.

Danas donesenim popisom vrijednosti ne uvode se dodatni zahtjevi za poslodavce ni nacionalna tijela, već im se pružaju korisne smjernice za ispunjavanje obveza propisanih Direktivom o kemijskim sredstvima. U svibnju prošle godine Komisija je predložila ažuriranje Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima određivanjem ili ažuriranjem fiksnih graničnih vrijednosti izloženosti 13 karcinogenih tvari na radnom mjestu. Komisija je ove godine iznijela i drugi prijedlog o uvođenju ograničenja za još sedam kemijskih sredstava.

Komentiraj