Europska komisija: EU mobilizira pomoć za Italiju, Hrvatsku i susjedne zemlje

Nakon što je putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu primila zahtjeve za pomoć u borbi protiv pandemije koronavirusa, EU koordinira i sufinancira dostavu pošiljaka pomoći u EU-u i susjednim zemljama. Slovačka šalje maske i dezinficijens Italiji, a Austrija šalje rukavice i dezinficijens Hrvatskoj.

Janez Lenarčič, povjerenik za upravljanje krizama, izjavio je: “Ovaj virus ne poznaje granice i suradnja je jedini način na koji ga možemo zaustaviti. Zahvalan sam Slovačkoj i Austriji na europskoj solidarnosti. Naš Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije i dalje bez prestanka pruža potporu državama članicama. Kako bi pomogla u suzbijanju koronavirusa, Austrija također šalje rukavice, dezinficijense i ostalu opremu Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Moldaviji. Srbija će putem Mehanizma od Austrije primiti deke, madrace i šatore za migrante na svojem području. To je dio potpore EU-a zapadnom Balkanu i regiji koja uključuje i financijsku pomoć. Italija je primila nekoliko ponuda za pomoć putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, uključujući medicinske timove liječnika i medicinskih sestara, kao i bilateralne ponude za osobnu zaštitnu opremu iz nekoliko država članica EU-a.”

Koronavirus: Komisija pokreće platformu za razmjenu podataka namijenjenu istraživačima

Europska komisija danas je zajedno s više partnera pokrenula Europsku platformu za podatke o bolesti COVID-19 kako bi omogućila brzo prikupljanje i razmjenu dostupnih istraživačkih podataka.Platforma, koja je dio Akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”, još je jedan bitan korak u nastojanjima EU-a da pomogne istraživačima u Europi i svijetu u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: “Pokretanje Europske platforme za podatke o bolesti COVID-19 bitna je i konkretna mjera za pospješivanje suradnje u borbi protiv koronavirusa. Već dugi niz godina osiguravamo posebnu potporu za otvorenu znanost i otvoreni pristup, a sada je vrijeme da učinimo još više i udružimo snage s našim istraživačima. Zajedničkim radom moći ćemo bolje razumjeti i dijagnosticirati te s vremenom i pobijediti pandemiju.”

Nova platforma osigurat će otvoreno, pouzdano i nadogradivo europsko i globalno okruženje u kojem istraživači mogu pohranjivati i dijeliti skupove podataka, kao što su nizovi DNK-a, strukture bjelančevina, podaci dobiveni pretkliničkim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima te epidemiološki podaci. Ona je rezultat zajedničkog rada Europske komisije, Europskog bioinformatičkog instituta Europskog laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL-EBI), infrastrukture Elixir i projekta COMPARE, kao i rada država članica EU-a i drugih partnera.

Brza otvorena razmjena podataka znatno ubrzava istraživanje i nova otkrića, što omogućuje učinkovit odgovor na izvanredno stanje izazvano koronavirusom.Europska platforma za podatke o bolesti COVID-19 slijedi načela utvrđena u Izjavi o razmjeni podataka tijekom izvanrednog stanja u javnom zdravstvu te ističe Komisijinu predanost otvorenim istraživačkim podacima i otvorenoj znanosti, čime se znanost nastoji učiniti učinkovitijom, pouzdanijom i spremnijom odgovoriti na društvene izazove.U tom je smislu platforma prioritetni pilot projekt usmjeren na postizanje ciljeva europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC) i utemeljen na već uhodanoj umreženosti EMBL-EBI-ja i nacionalnih javnozdravstvenih podatkovnih infrastruktura. 

Akcijski plan „ERA protiv koronavirusa

Ministri za istraživanje i inovacije iz svih 27 država članica EU-a podržali su 7. travnja 2020. deset prioritetnih mjera iz Akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”. Nadovezujući se na opće ciljeve i alate europskog istraživačkog prostora (EIP), akcijski plan obuhvaća kratkoročna djelovanja utemeljena na bliskoj koordinaciji, suradnji i razmjeni podataka Komisije i država članica i njihovu zajedničkom financiranju. Usmjeren je na ključna načela europskog istraživačkog prostora, koja će sada biti maksimalno iskorištena kako bi se istraživačima i državama članicama EU-a pomoglo da se bore protiv epidemije koronavirusa.

Danas pokrenutu Europsku platformu za podatke o bolesti COVID-19 prate i mjere usmjerene na koordinaciju financiranja, širenje velikih kliničkih ispitivanja na razinu EU-a, povećanje potpore inovativnim poduzećima te podupiranje paneuropskog hakatona krajem travnja kako bi se mobilizirali europski inovatori i civilno društvo. Zajednički plan s popisom prioritetnih mjera redovito će se ažurirati u nadolazećim mjesecima stvarateljskom suradnjom službi Komisije i nacionalnih vlada.

Komentiraj