ENERGETIKA I EKOLOGIJA: Projekti energetske obnove Varaždinske županije

Kontinuirana suradnja JURA-e s Varaždinskom županijom i ostalim županijskim ustanovama rezultirala je pripremom i provedbom nekih od financijski najizdašnijih projekata Županije upravo u području energetike i zaštite okoliša

Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) osnovala je Varaždinska županija kako bi se osiguralo upravljanje regionalnim razvojem županije, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18). Ujedno, JURA je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju te obavlja poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa.

Od 2019. godine, JURA provodi projekt krucijalan za doprinos regionalnom razvoju Varaždinske županije. Riječ je o višegodišnjem, opsežnom i financijski izdašnom projektu naziva „Suradnja za razvoj“, KK.10.1.3.03.0002, ukupne vrijednosti 3.152.787,74 eura, od čega je 2.679.869,58 eura, odnosno 85%, financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 10 – Tehnička pomoć.

U okviru projekta JURA pruža besplatnu stručnu podršku Varaždinskoj županiji, općinama, gradovima te javnopravnim tijelima s područja županije u jačanju njihovih kapaciteta vezanih uz pripremu i/ili provedbu razvojnih projekata kao i za pripremu strateških dokumenata i to putem pružanja stručne podrške, informiranja i obrazovanja, čime izravno doprinosi ujedno i povećanju njihove apsorpcijske moći u korištenju sredstava iz ESI fondova.

Mladen Jakopović, ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije: Varaždinska županija je u 2027. godini pametna i kreativna regija snažnog gospodarstva; zelena i održiva regija koja osigurava zdrav okoliš i hranu te energetsku sigurnost; zdrava, aktivna i uključiva regija koja se brine za dobrobit svojih stanovnika. FOTO: Varaždinska županija

Do sada je JURA kroz projekt pružila potporu u pripremi 73 razvojna projekata ukupne vrijednosti 136.145.820,06 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 121.934.402,46 eura te pružila ili pruža stručnu podršku u provedbi 58 razvojnih projekata ukupne vrijednosti 93.301.925,27 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 72.521.343,55 eura.

Neki od trenutno aktualnih projekata su: izgradnja i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i ozljedama kralježnične moždine u Varaždinskim Toplicama, dva projekta uspostave regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi Srednje škole „Arboretum Opeka“ u Marčanu, dva projekta uspostave regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu Medicinske škole Varaždin, izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin.

Kontinuirana suradnja JURA-e s Varaždinskom županijom te ostalim županijskim ustanovama rezultirala je pripremom i provedbom nekih od financijski najizdašnijih projekata županije upravo u području energetike i zaštite okoliša. Riječ je o projektima energetske obnove zgrada osnovnih i srednjih škola, Vodotornja, Doma zdravlja Varaždinske županije, Opće bolnice Varaždin, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, itd… Energetska obnova obuhvaćala je niz ulaganja: zahvate na toplinskoj ovojnici, modernizaciju unutarnje rasvjete novom energetski visokoučinkovitom LED rasvjetom, ugradnju učinkovitih sustava grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije, a ponegdje i uvođenje korištenja OIE-a.

Energetska obnova zgrade Vodotornja – ukupna vrijednost projekta: 13.943.596,25 HRK. FOTO: Varaždinska županija

Upravo je na ovom prostoru proveden najveći projekt energetske obnove javnih zgrada u Republici Hrvatskoj. Radi se o projektu Minerva – „Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice“. U Minervu je uloženo oko 13,3 milijuna eura čime je obnovljeno preko 30.000 kvadrata, izvedeni su zahvati na toplinskoj ovojnici zgrade, modernizacija unutarnje rasvjete novom energetski visokoučinkovitom LED rasvjetom, izvedena je integrirana sunčana elektrana na krovovima zgrade, modernizacija sustava grijanja, ventilacije, hlađenja i klimatizacije te uspostavljen centralni nadzorni upravljački sustav.

Potaknuti velikim interesom vlasnika i korisnika javnih zgrada na području Županije, JURA je održala 17. 4. 2023. godine info dan „Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti“ upravo kako bi informirala javnopravna tijela o mogućnostima financiranja projekata iz domene zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Varaždinska županija, uz stručnu podršku JURA-e, priprema šest projektnih prijedloga koje namjerava prijaviti na Javni poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. To su projekti energetske obnove pet školskih i jedne administrativne zgrade, a ako budu odobreni, rezultirat će s gotovo 9000 m2 energetski obnovljene bruto površine.

Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice – ulaganje od oko 13,3 milijuna eura. FOTO: Varaždinska županija

Trenutno je otvoren i poziv: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Ukupna bespovratna sredstva za oba poziva iznose 79.633.685,04 eura.

Navedeni pozivi, kao i mogućnosti sufinanciranja projekata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom iz nacionalnih i drugih EU izvora prezentirani su na održanom info danu.

Prema rasporedu planiranih poziva na podnošenje prijedloga iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. krajem 2023. planira se objaviti poziv Sveobuhvatna obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu za koji su ukupno planirana bespovratna sredstva u iznosu od 79 milijuna eura. Cilj poziva je pružanje potpore za održivu, energetski učinkovitu i sveobuhvatnu obnovu zgrada oštećenih tijekom potresa u Hrvatskoj u skladu s „Build Back Better“ (BBB) principom.

U periodu koji nam predstoji bit će puno prilika za ulaganja u području energetske obnove koje je Varaždinska županija prepoznala u Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. kroz prioritet „Zelena županija“, usmjeren na razvoj županije kao zelene i održive regije kroz posebni cilj „Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena“.

Geotermalni izvor Lunjkovec Kutnjak – održivo korištenje geotermalnih potencijala kroz izgradnju infrastrukture za proizvodnju električne i toplinske energije (izgradnja geotermalne elektrane). FOTO: Varaždinska županija

Vizija razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. glasi: Varaždinska županija je u 2027. godini pametna i kreativna regija snažnog gospodarstva koja osigurava obrazovanje dostupno svima, te čuva i njeguje svoju baštinu; zelena i održiva regija koja osigurava zdrav okoliš i hranu te energetsku sigurnost; zdrava, aktivna i uključiva regija koja brine za dobrobit svojih stanovnika.

U Varaždinskoj županiji ističe se važnost promicanja održivog upravljanja resursima i prostorom, poticanje aktivnosti prilagodbe na klimatske promjene, promicanje ulaganja u energetsku tranziciju, OIE, pametne energetske mreže i zelenu gradnju u cilju povećanja energetske učinkovitosti i prijelaza na kružno i pametno gospodarstvo.

Mjerama u sklopu posebnog cilja „Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena“ potiče se korištenje OIE-a u funkciji zaštite okoliša, odnosno smanjenja potrošnje energije i smanjenja emisije CO2 čime se doprinosi povećanju udjela OIE-a, što je ujedno i jedan od pokazatelja strateškog cilja RH kojim se promovira ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Jedan od značajnih projekata u sklopu spomenutog posebnog cilja je projekt Geotermalni izvor „Lunjkovec-Kutnjak“ čiji je cilj održivo korištenje geotermalnih potencijala kroz izgradnju infrastrukture za proizvodnju električne i toplinske energije koja se, između ostalog, planira koristiti za održivu poljoprivrednu proizvodnju, čime se na sveobuhvatan način pozitivno utječe na jačanje konkurentnosti gospodarstva Varaždinske županije.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner