Emily Brontë napisala je samo jedan roman – ‘Orkanski visovi’ i njime dostigla vrhunac književnosti

 

Rođena je 30. srpnja 1818. godine u Thortonu. Bila je peto dijete Marie Branwell i irskog svećenika Patricka Brontëa. Dvije godine kasnije obitelj se preselila u zabačeno seoce Haworth, na sjeveru Engleske, gdje je otac dobio posao kapelana u anglikanskoj crkvi.

U selu u koje su stigli vladala je velika nezaposlenost, nije bilo kanalizacije ni zaštićenog izvora vode, a groblje na brijegu je zajedno s otpadom kontaminiralo vodu. Vladalo je siromaštvo a seljani su tražili posao po obližnjim kamenolomima. Prosječna očekivana životna dob bila je manja od 25 godina, a mortalitet kod djece mlađe od šest mjeseci bio je 41 posto.

Zemlja je bila neplodna, a obrađivali bi samo male komade zemlje na malim ravnicama, a kod kuće preli vunu od ovaca koje su držali na tim istim malim plodnim komadićima zemlje. Gradnja vodenica i početak tekstilne industrije još su dublje gurnuli selo u siromaštvo. a najčešća je hrana bila je kaša.

Emily je rekla kako i “nije bilo tako strašno sve dok je ujutro bilo mnogo kaše a navečer krumpira”. Uz ognjište bi stidljiva Emily ponavljala njemačku gramatiku ili slušala kuharicu Tabby kako priča o svom djetinjstvu. Otac bi se vratio iz obilaska sela s nekim poklonom od suseljana kojim bi obogatio trpezu. Od loše prehrane seljani nisu imali zube pa je i Emily umrla krezuba sa samo 30 godina.

Komentiraj