Hrvatska
Decoration icon

kaznena prijava

EKSKLUZIVNO: Kako je u kaznenoj prijavi zviždačica Maja Đerek opisala koruptivne radnje direktorice Državnih nekretnina Renate Sabo

Autor:

Saša Zinaja/NFOTO, Nacional

Nacional posjeduje kaznenu prijavu koju je zviždačica Maja Đerek podnijela protiv svoje direktorice Renate Sabo.

Maja Đerek u središtu je pozornosti hrvatske javnosti nakon što je za ovotjedno tiskano izdanje Nacionala dala veliki ekskluzivni intervju i potom dodatno javno istupila i progovorila o ogromnom kriminalu u Državnim nekretninama.

Ona je taj intervju Nacionalu dala koncem proteklog tjedna, na vrhuncu interesa javnosti za okolnosti pod kojima je državna tvrtka Državne nekretnine ekspresno obnovila stan u kojem živi Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda premijera Andreja Plenkovića, aferu koju je upravo Nacional otkrio u prošlom broju.

Ona je diplomirana pravnica, sa položenim pravosudnim ispitom i više od 12 godina radnog iskustva na raznim poslovima u struci. Do 19. listopada 2020. bila je zaposlenica tvrtke Državne nekretnine. Njoj je 29. rujna 2020. uručena Odluka o redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika. Istog tog 29. rujna na grubi je način istjerana iz svog radnog prostora u Državnim nekretninama, te su joj oduzeti službeni mobitel i mogućnost korištenja službenog maila, iako je zaposlenica Državnih nekretnina ostala do 19. listopada 2020.

Maja Đerek je od 3. prosinca 2018. obavljala poslove radnog mjesta direktorice Sektora za poslovne prostore, a prije toga od 24. svibnja 2018. poslove voditeljice Službe za pravnu potporu poslovanju. Dubinski je upoznata s načinom funkcioniranja Državnih nekretnina i osobno je bila involvirana u dio procedure obnove zgrade u kojoj se nalazi stan u kojem stanuje Zvonimir Frka-Petešić.

Maja Đerek s glavnim urednikom Nacionala Berislavom Jelinićem. FOTO: Saša Zinaja/NFOTO

Maja Đerek podnijela je protiv direktorice Državnih nekretnina Renate Sabo ektenzivnu kaznenu prijavu. Nacional ekskluzivno donosi dio te kaznene prijave u kojoj je Maja Đerek opisala ono što je doživjela kao koruptivne radnje Renate Sabo.

U tom dijelu kaznene prijave piše sljedeće:

‘Koruptivne radnje Renate Sabo kao člana Uprave- direktorice društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. i ostalih

S podnošenjem prijava temeljem kojih sam ukazivala na nepravilnosti započela sam ubrzo nakon što sam počela obavljati poslove direktorice Sektora za poslovne prostore (3. prosinca 2018.) te sam većinu prijava podnijela putem e-poruka, no nakon uručivanja Odluke o otkazu, isti tren mi je onemogućen pristup adresi e-pošte te iz tog razloga nemam mnoge prijave dokumentirane.

Nepravilnosti su obuhvaćale:

 • propusti da se izdaju računi za zakupninu po ugovorima o zakupu, iako je bilo ugovoreno da se računi izdaju od dana solemnizacije ugovora o zakupu;
 • propusti da se otkažu ugovori o zakupu kod kojih je bilo više od 3 mjesečne neplaćene zakupnine, iako je tako ugovoreno; zbog nelikvidnosti dužnika iznosi nisu nikada naplaćeni;
 • krivi izračuni naknade za bespravno korištenje poslovnih prostora;
 • izdavanje računa krivim osobama koje sukladno zakonu nisu mogle biti zaduživane (ili nisu bile u zakupu ili su plaćale trećim osobama korištenje prostora);
 • zaduživanje za samo dio poslovnog prostora iako je prostor 1/1 vlasništvo RH;

Nepravilnosti u postupanju DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o. uočila sam u predmetima u kojima su sljedeća društva bili korisnici/ zakupnici:

 • EVENT MASTERS d.o.o. (prostor Split, Bedem Priuli), USLUGE LIRA d.o.o. (prostor Teslina 4), JOSIP ČIBARIĆ (prostor Radićeva 37), TWIST PROMET d.o.o., (prostor Gajeva 6), SUPER SMJEŠTAJ d.o.o. (prostor Gajeva 7 i Mesnička 6), , VIRES ANIMI d.o.o. (prostor Trg bana Josipa Jelačića 1) i drugi – nisu se uopće ispostavljali računi za zakupiako je bio sklopljen ugovor o zakupu i prostori su bili u posjedu zakupnika;
 • DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA, prostor Trg bana Josipa Jelačića 5 – računi su se izdavali samo za ½ dijela poslovnog prostoraiako je cijeli prostor vlasništvo RH;
 • JADRAN ČARAPE TRGOVINA d.o.o. (prostor Varaždin) – nedopušteni podzakup, nije se raskinuo ugovor niti stranci poslala obavijest o raskidu);
 • EVENT MASTERS d.o.o. – iako je dug bio više puta oko 1.000.000,00 kn Renata Sabo je nezakonito dala reprogramirati dug više puta (prebaciti dospjeli dug u nedospjeli) i na taj način prikrila da je korisniku trebao biti otkazan ugovorza najveći prostor u samom centru Splita; pitanje je tko će naplatiti dug;
 • kompleks Obrov u Splitu (16 poslovnih prostora) – iako uputa nadležnog državnog odvjetništva postoji već od 2010. godine nikada ne nisu ispostavljali računi korisnicima čime je nastala ogromna šteta Društvu;
 • GORDAN MARAKOVIĆ – iako je ugovor o zakupu sklopljen s fizičkom osobom, računi su se izdavali na trgovačko društvo SPINETUM j.d.o.o., protivno ugovoru o zakupu’.

Kao dokaz priložila je neke od e-poruka kojima je upozoravala na navedene nepravilnosti te sugerirala da se zatraže preslike spisa.

Potom je napisala da je vrhunac nepravilnosti uočila  krajem siječnja 2019. godine, kada je shvatila da postoje ukupno 24 ugovora o zakupu po kojima se uopće ne izdaju računi za zakupninu.

Evo što je o tome napisala:

‘Od navedena 24 ugovora o zakupu, dosta ugovora se odnosilo na poslovne prostore kod kojih su zakupnici bila trgovačka društva u vlasništvu Joze Brkića. Šteta koja je nastajala za Društvo je iznosila preko 400.000,00 kn mjesečno. Nastala je ogromna financijska šteta Društvu, a i proračunu.

Renata Sabo je već mjesecima prije toga znala za neispostavljanje računa. Svjedoci da je ista znala za neispostavljanje računa, a nije htjela reagirati su zaposlenici Društva: Javor Marović, Ivana Leko, Snježana Vučić i Branko Mihalj.

Dokaz da je znala za postojanje tih ugovora je e-mail poruka od 5. listopada 2018. godine koju joj je poslala direktorica Sektora ekonomsko financijskim poslova Ljubica Borić. U svom iskazu na sudu koji je dala u predmetu Pr-8191/2020 Renata Sabo iznosi gomilu proturječnih izjava: prvo govori da su bez obzira na neizdavanje računa stranke trebale plaćati; pa govori da se strankama uopće nisu trebali izdavati računi jer poslovni prostori nisu imali struju (što nije bilo ugovoreno); pa ne zna jesu li naplaćene kamate.

Renata Sabo neotkazivanje ugovora o zakupu zakupnicima koji ne plaćaju zove „upravljanjem potraživanjima“ i pred sudom govori da njoj nije u interesu otkazivati zakupnicima ugovore. Ona se ne ponaša kao zastupnica koja radi u korist DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o., nego radi isključivo u korist  (pojedinih) zakupnika.’

Kako dokaz sugerirala je da se pogleda e- poruka od 5.listopada 2018. kao i preslike sudskih Zapisnika u predmetu Pr-8191/2020 od 13.05.2021. i 09.09.2021.

Potom je napisala da je sve nepravilnosti koje je zatekla morala riješiti na vlastitu inicijativu.

Evo što piše o tome:

‘Tako sam dala naloge da se ispostave svi računi po ugovorima o zakupu. U privitku nalog financijama za zakupnika EVENT MASTERS d.o.o. da se izdaju računi za zakup za 10 mjeseci za koji se uopće nisu izdavali. Dokaz: preslika naloga KLASA: 372-03/15-02/234od 18. veljače 2019.

Prije mog dolaska na radno mjesto direktorice Sektora za poslovne prostore,  jedina nadležna za davanje naloga financijama za ispostavljanje računa bila je Dragica Dražana Šišić (sada Krajinović) kao voditeljica Službe za zakup, status i javna nadmetanja. Unatoč činjenici da ista nije kvalificirana za navedeno radno mjesto (po struci je profesorica religijske kulture), Renata Sabo je imenuje na radno mjesto voditeljice navedene Službe, kako bi preko nje provodila svoje nezakonite radnje i naloge. Svi predmeti u kojima su pronađene nezakonitosti su bili u radu kod Dragice Dražane Šišić.

Nadalje, u nastojanju da prikriju tragove nakon što sam otkrila nezakonitosti, Ljubica Borić po uputi Renate Sabo, vanjskom izabranom revizoru za 2019. godinu – BDO Croatia d.o.o. zastupanom po članu Uprave Vedrani Stipić, uopće vanjskoj reviziji ne dostavlja sporne ugovore o zakupu po kojima se nisu izdavali računi, odnosno po kojima nisu plaćani računi za zakupninu. Ljubica Borić me je osobno nazvala i tražila od mene da dostavim samo ugovore o zakupu po kojima se plaćalo, odnosno po kojima su se izdavali računi.

Drugim riječima, uzorak na temelju kojih je vanjska revizija radila provjeru nije bio objektivan, što nije dopušteno sukladno propisima o obavljanju revizije.

Dokaz:

izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. za 2019. godinu iz lipnja 2020.,iz kojeg  proizlazi da nema nepravilnosti

zatražiti izvješće revizora za 2018. godinu i očitovanje revizora koji ugovori o zakupu su dani na provjeru

Uskoro nakon toga (proljeće 2019.) Renata Sabo izmjenama Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta ukida Samostalni odjel za internu reviziju te se od tada uopće više ne provodi interna revizija u Društvu, sve kako bi se prikrile nepravilnosti i netransparentno postupanje.

Renata Sabo se poziva na neki dopis Ministarstva financija i tvrdi da DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. nisu obveznik uspostavljanja unutarnje revizije, iako Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15, 102/19), Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (NN br. 132/17) pa i sama činjenica da Društvo upravlja s više od 6300 nekretnina ogromne vrijednosti, a i neprocijenjivim pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima to zahtijevaju. Ovdje se postavlja pitanje i kako su Ljubica Borić i Renata Sabo dale Izjavu o fiskalnoj odgovornosti uslijed nepostojanja unutarnje revizije.

 Nakon što sam saznala za neispostavljanje računa prijavila sam cijeli slučaj članici Nadzornog odbora Ilijani Krešić Rajič te je na moju inicijativu održan sastanak u Ministarstvu državne imovine zajedno s tadašnjim ministrom Goranom Marićem, gdje je isti kao predsjednik Skupštine Društva naložio da odgovorne osobe dobiju izvanredni otkaz zbog teških propusta te da se odmah ispostave fakture za zakupninu. Naloge za izdavanje faktura dala sam VEĆ PRIJE osobno, dok izvanredni otkaz nitko nije dobio. Sastanku su prisustvovali ministar Goran Marić, članica Nadzornog odbora Ivana Leko, pomoćnica ministra Ivana Pintar, Ilijana Krešić Rajič savjetnica ministra i članica Nadzornog odbora, Renata Sabo, Hrvoje Ćosić predsjednik Nadzornog odbora Društva, Jelena Šakirovska voditeljica Službe za poslovne prostore u Ministarstvu te ja osobno.

Razlog zašto su me pustili da tada naložim ispostavljanje računa za navedena 24 ugovora o zakupu (ili barem nisu opstruirali) nalazi se u činjenici da su novinari i USKOK upravo u to vrijeme počeli istraživati afere Joze Brkića.’

Kao dokaz za netom spomenute tvrdnje predložila je saslušanje prisutnih na tom sastanku.

Ipak je znao za nepravilnosti? Ovo je pismo koje je Maja Đerek poslala Horvatu prije više od godinu dana

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.