Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga, sufinanciran sredstvima Primorsko-goranske županije i Operativnog programa EU Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., svečano su u petak otvorili župan Zlatko Komadina i načelnik općine Mošćenička Draga Ratko Salamon.

Centar je sufinanciran u sklopu provedbe projekta MALA BARKA – “Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda”. Županija je osigurala 15 posto, a ostatak iz Operativnoga programa EU Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

Kako je rečeno, taj muzejski koncept temelji se na pretpostavci da je stalni postav maritimne baštine prostor očuvanja i prezentacije kolektivne memorije i identiteta zajednice, a  naglašeno je uključivanje lokalne zajednice u projekt, kako bi se potaknulo osvještavanje lokalnog stanovništva o vrijednostima koje baštini.

Župan Komadina istaknuo je važnost zaštite bogate kulturno-povijesne baštine županija i nastojanja da se tradicija implementira u svakodnevnicu života i turističku ponudu. Rekao je da je Mošćenička Draga izabrana jer je ondje duga tradicija pomorstva, ribarstva i male brodogradnje. Dodao je da se  nastavlja s projektom Mala Barka, na otocima Krku i Lošinju.

Interpretacijski centar Ekomuzeja Mošćenička Draga smješten je na dvije etaže objekta unutar zaštićene cjeline, izložbena površina je oko 28 četvornih metara u prizemlju i još oko 26 četvornih metara na katu.  Tema maritimne baštine predstavlja se kroz tri elementa –  ribarstvo, pomorstvo i tradicionalnu brodogradnju. Prikazane su vrste i tipologija mreža,  ribolovnog alata i rasvjetnih tijela u ribolovu, postupci soljenja ribe i krpanja mreža, udice, vrše, osti, mreže. Dio postava prikupljen je od lokalnog stanovništva, dok je dio građe posuđen od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.

Za razliku od uobičajenoga koncepta muzejskih postava, kada je riječ o maritimnoj baštini i predstavljanju svakodnevnog života ribara, posebna pažnja posvećena je poziciji i ulozi žene.

Prikazani su i tradicijska brodogradnja,  radionica, alat, makete i nacrti,  video materijali sa smotra i regata tradicijskih barki na jedra te povijest pomorstva područja Mošćeničke Drage iz doba jedrenjaka, između dva rata.

Autorica muzeološkog koncepta, uz više stručnih suradnika,  je viša kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Ivana Šarić Žic.

Komentiraj