EK poziva sve u EU da se pripreme za Brexit bez sporazuma

Europska komisija je u srijedu upozorila da je politička situacija u Ujedinjenoj Kraljevini povećala rizik za Brexit bez sporazuma te pozvala sve u EU da se ne oslanjaju na mogućnost da će London zatražiti produljenje roka za izlazak niti da će to Europsko vijeće odobriti.

“Kratko preostalo vrijeme do roka 31. listopada i politička situacija u Ujedinjenoj Kraljevini povećali su rizik da će na taj datum doći do izlaska bez sporazuma. Svi akteri trebaju nastaviti pripreme za sve moguće ishode i napraviti posljednje prilagodbe svojih planova za Brexit bez sporazuma. Ne bi trebalo računati na pretpostavku da će UK zatražiti treće produljenje roka i da će Europsko vijeće to odobriti prije 31. listopada”, kaže se u dokumentu Europske komisije.

Riječ je o dokumentu o pripavnosti za Brexit u kojem je Komisija objavila detaljan kontrolni popis kako bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala završne pripreme. Da bi se poremećaji u trgovini sveli na najmanju moguću mjeru, svi sudionici u lancima opskrbe koji uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, bez obzira na to gdje im je sjedište, trebali bi biti svjesni svojih odgovornosti i potrebnih formalnosti u prekograničnoj trgovini, navodi Komisija.

Komisija, među inim, predlaže da Fond solidarnosti EU-a i Europski fond za prilagodbu globalizaciji budu dostupni za potporu poduzećima, radnicima i državama članicama na koje će izlazak bez dogovora najviše utjecati.

U slučaju izlaska bez dogovora Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja bez ikakvih prijelaznih aranžmana. Od tog će se trenutka na nju prestati primjenjivati ukupno primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a. Neće biti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju, što će građanima i poduzećima prouzročiti ozbiljne poteškoće i moglo bi imati ozbiljne negativne posljedice za gospodarstvo, koje bi bile mnogo teže u Ujedinjenoj Kraljevini nego u državama članicama EU-27.

Komisija dodaje da s Republikom Irskom surađuju u kontekstu jedinstvene situacije na irskom otoku u cilju zaštite cjelovitosti unutarnjeg tržišta i izbjegavanja „tvrde” granice kako bi dogovorile rješenja za nepredviđene situacije neposredno nakon povlačenja bez sporazuma i stabilnije rješenje za razdoblje nakon povlačenja.
Komisija navodi da je Zaštitni mehanizam (backstop), predviđen Sporazumom o povlačenju, jedino utvrđeno rješenje kojim se štiti Sporazum na Veliki petak, osigurava poštovanje međunarodnih obveza i štiti cjelovitost unutarnjeg tržišta.

Komentiraj