Đuri Sessi ističe mandat: Bira se novi predsjednik Vrhovnog suda

Državno sudbeno vijeće (DSV) objavilo je na svojim stranicama da je pokrenut postupak izbora predsjednika Vrhovnoga suda. Objavljen je i javni poziv kandidatima da do sredine veljače podnesu prijave sa životopisom i programom rada.

Za predsjednik Vrhovnog suda, navode, može se kandidirati hrvatski državljanin koji je najmanje 15 godina radio kao pravosudni dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik, sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita.

Kandidat može biti i ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji se dokazao svojim stručnim radom na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima.

Uz potvrdu o obavljanju tih poslova, kandidat prijavi treba priložiti i podatke o radu (životopis), dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, te program rada.

Kandidati koji podnose prijavu, a ne obnašaju pravosudnu dužnost, prijavi su dužni priložiti i diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava te svjedodžbu ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda pokreće DSV objavom javnog poziva, najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda.

Komentiraj