‘Dubrovački pijesak izgleda kao pustinjska dina’

 

Izložba fotografija Mare Bratoš ‘Iza grada’ u Dubrovniku

U Galeriji Otok – Art radionica Lazareti u Dubrovniku, 25. kolovoza otvarena je izložba fotografija Mare Bratoš ‘Iza Grada’. Izložba ostaje otvorena do 4. rujna.

Autorica Mara Bratoš o izložbi kaže: “Htjela sam se pomaknuti od svojih uobičajenih motiva kao što su aktovi, portreti i ljudsko tijelo. Zadnji put sam se odmaknula serijom fotografija ‘Lučki gradovi’, a ovaj put je to kamenolom na Dupcu koji sam prvi put vidjela kao scenografiju u predstavi i željela sam mu se vratiti na svoj fotografski način. Snimanja su bila u zoru, kada je najljepše svjetlo, bilo je izazovno snimati pijesak koji povremeno izgleda kao pustinjska dina i kao scenografija nekog znanstveno-fantastičnog filma.” Kako kaže likovni umjetnik i kritičar Antun Maračić, ovaj ciklus fotografija Mare Bratoš nastao je prošlog ljeta u kamenolomu Dubac, nedaleko od Dubrovnika. Riječ je o jednom od rjeđih tematskih ekskursa Mare Bratoš, odnosno o motivima koji odstupaju od onih po kojima identificiramo ovu autoricu – od prizora lica i tijela, bilo nje same ili drugih osoba, prijatelja, znanaca: “Mara ipak ostaje pri temi i ideji temeljenoj na osobnom, odnosno autobiografskom ishodištu. Istina, manje je to bilo čitljivo na površini prizora-slike, no konačnoj njezinoj uvjerljivosti svakako je doprinosio podtekst razloga izbora motiva, činjenica djetinje vezanosti za more i plovidbu, kako neposredno, kao djeteta s mora, tako i specifično, preko članova obitelji od kojih su mnogi, i s majčine i očeve strane, bili pomorci. I u slučaju ovog novog ciklusa Mara je imala potrebu makar za trenutačnim odmakom od ljudskog lika, odnosno od vlastitog portreta i akta koji interpretira sa sve više bespoštednog naturalizma. No jednako kao i u seriji ‘Lučkih gradova’, ona želi zadržati vezu s osobnim iskustvom i matičnim ambijentom. Želi s tijela prijeći na prisan krajobraz, no istodobno i izbjeći opća mjesta veduta rodnog grada, tipične, odavna ‘potrošene’ vizure, zaobići njezina naročito teška izdanja hipertrofirane ljetne turističke opsjednutosti.”

Komentiraj