Državni zavod za statistiku očekuje pad cijena poljoprivrednih proizvoda u 2018.

Damir Spehar/PIXSELL

U ovoj se godini očekuje pad cijena poljoprivrednih proizvoda za 0,2 posto prema godini ranije, pri čemu bi cijene biljnih proizvoda mogle porasti za 0,4 posto, a cijene stočnih pasti 1,2 posto. pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o prognozi cijena u poljoprivredi.

Kod biljnih proizvoda najviše bi porasle cijene krmnog bilja, za 38,7 posto. Cijene povrća će, kako se prognozira, porasti 2,6 posto, maslinovog ulja 5,9 posto, žitarica jedan posto, vina 0,3 posto, krumpira, uključujući sjemenski 18,5 posto.

Istodobno se prognozira da će cijene voća biti 9,2 posto niže.

Kod stoke i stočnih proizvoda u ovoj se godini očekuje pad cijena koji imaju znatniji udio u stočarstvu – svinja za 11,8 posto, goveda 0,3 posto te konzumnih jaja za 6,1 posto, navodi se u procjenama DZS-a, objavljenim u petak.

Istodobno se prognozira rast cijena mlijeka za 3,7 posto.

Kod cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se rast od 2,6 posto prema godini ranije. Pritom se očekuje da će cijene energije i maziva porasti 14,8 posto, cijene stočne hrane 4,5 posto, cijene sredstava za zaštitu bilja 1,8 posto te cijene veterinarskih usluga 1,6 posto.

Istodobno se očekuje pad cijena gnojiva za 3,4 posto i pad cijena sjemena i sadnog materijala za dva posto.

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2018. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2018. dobivene su iz mjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora

Komentiraj