DRŽAVNI INSPEKTORAT: Pamučne perive maske ne smiju se oglašavati kao zaštitne maske

Državni inspektorat danas je izvijestio kako se pamučne, perive maske za višekratnu uporabu na tržištu ne smiju oglašavati niti prodavati kao zaštitne maske.

“Ti proizvodi nisu obuhvaćeni Odlukom o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode te se posljedično ne može primijeniti Odluka i Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena.

Odlukom su obuhvaćene kirurške zaštitne maske koje spadaju pod medicinske proizvode te FFP2 i FFP3 koje spadaju pod osobnu zaštitnu opremu, za koje proizvođač mora provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, izraditi tehničku dokumentaciju. One moraju nositi oznaku sukladnosti CE , te posjedovati EU izjava o sukladnosti.

Pamučne, perive maske ne smatraju se navedenim kategorijama proizvoda i nemaju takva svojstva zaštite, pa se na tržištu ne smiju oglašavati niti prodavati kao zaštitne maske”, navodi Državni inspektorat u priopćenju.

Naglašavaju da će se trgovcu, ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da oglašava i prodaje „pamučne, perive maske“, kao „zaštitne pamučne maske“, zabraniti zavaravajuća, odnosno nepoštena poslovna praksa iz Zakona o zaštiti potrošača te će se poduzeti prekršajne mjere temeljem Zakona o zaštiti potrošača.

Komentiraj