Dovranović Kardaš iz Hrvatskih voda: “Pukotine od potresa povećavaju se svaki dan”

Tatjana Dovranić Kardaš iz Hrvatskih voda u srijedu je za HRT komentirala kakvi je stanje nasipa u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa.

Dovranić Kardaš tako kaže da se dio nasipa već sanira u slučaju da vodostaji rijeka porastu. “Nakon najvećeg potresa 29. prosinca pojavila su se značajna oštećenja nasipa na sisačkom i petrinjskom području. Odmah je uočeno 7 kritičnih lokacija i počela je hitna sanacija najkritičnijih dijelova”, kazala je.

Objasnila je da su četiri lokacije na savskim nasipima u okolici Siska i tri lokacije na kupskim nasipima oko Petrinje. Sanacije su, kaže, odmah počele. Od sedam sanacija – tri na najkritičnijim dijelovima su dovršene.

Dodala je kako je jedan od tih lokacija u Galdovu gdje su postavljene druge linije obrane jer su zaključili da su oštećenja takva da nasipi ne bi mogli izdržati buduće vodne valove. Privremene nasipe su napravili kako ne bi došlo do ugroze od poplava.

Poručila je da u sljedećih desetak dana Hrvatske vode planiraju sanirati sve kritične lokacije, riječ je o 2700 m druge linije obrane od poplava. Na pitanje koliko su sigurne box barijere koje postavljaju, Dovranić Kardaš je rekla da su privremeni nasipi dignuti na najviše moguće vodostaje, smatra da su sigurni i da će izdržati. Naglasila je i kako nema straha da bi visoki vodostaji na tom području mogli predstavljati opasnost, i na drugim lokacijama stavljaju privremene nasipe.

Poručila je da se radi paralelno na svim frontovima.

Govorila je o velikim pukotinama, one su na svim onim područjima gdje je bilo izbacivanja pijeska iz podzemlja usred potresa. Pojasnila je kako se pukotine povećavaju svaki dan jer posljedica izbacivanja pijeska je i dodatno slijeganje. Kod povlačenja vodostaja pukotine se također povećavaju.

Komentiraj