Dopunski manjinski izbori: Kandidature se predaju još samo danas

Još samo u utorak do ponoći političke stranke i birači (nezavisne liste) mogu podnositi kandidature za dopunske manjinske izbore koji će se održati u nedjelju, 3. listopada, a na kojima bi se u ukupno 82 općinska i gradska vijeća te županijske skupštine trebalo izabrati 99 vijećnika, javlja HRT.

Kandidacijske liste imaju pravo predložiti sve registrirane političke stranke, ne samo one s manjinskim predznakom.

Koje su liste pravovaljano predložene i ‘ulaze’ u izbornu utrku, znat će se do 9. rujna u ponoć, do kada će izborna povjerenstva u jedinicama gdje su izbori raspisani u lokalnim medijima i na mrežnoj stranici same jedinice objaviti pravovaljane liste.

Nakon toga bi se trebao znati ukupan broj kandidatura te vidjeti kakav je interes za dopunske izbore, odnosno jesu li kandidature podnijete u svim jedinicama i za sva vijećnička mjesta.

Naime, na prijašnjim dopunskim izborima znalo se dogoditi da u svim jedinicama ne bude kandidatura, odnosno od pet bilo ih je samo u tri.

Hoće li tako biti i na ovim izborima, na kojima je osjetno – s pet na 82, a zbog zakonskih promjena – porastao broj jedinica u kojima se dopunski izbori održavaju, vidjet će se idućih dana.

Zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina

Dopunski manjinski izbori održavaju se jer na redovnim lokalnim u svibnju u vijećima i skupštinama ukupno 82 općine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina, konkretno srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i talijanske, ali ni hrvatskog naroda koji je u manjini u općinama Borovu, Trpinji i Jagodnjaku, i u čija vijeća treba izabrati po jednog Hrvata.

Dopunski manjinski izbori ‘tiču’ se 11 županijskih skupština, 16 gradskih i 55 općinskih vijeća. Popunjavat će se 74 vijećnička mjesta namijenjena za Srbe, 11 za Rome, četiri za Talijane, po tri za Hrvate, Mađare i Bošnjake i jedno za Ukrajince.

Popis jedinica u čijim predstavničkim tijelima nije osigurana odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, te broj njihovih članova koji nedostaje, objavljen je na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Pravo glasa na dopunskim izborima ima 138 tisuća birača, pravo birati i biti biran imaju samo birači iz nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori održavaju.

Komentiraj