Dječja pravobraniteljica o uvjetima u Kukuljevićevoj ministarstvo obavijestila još prije dvije godine

Ured pravobraniteljice za djecu Ministarstvo zdravstva obavijestio je o nedadekvatnim uvjetima u kojima djeca borave u Psihijatrijskoj bolnici u Kukuljevićevoj ulici još prije dvije godine, ali odgovor nisu dobili, javlja Nova TV.

U izvješću Odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Vijeća Europe objavljeno da u Psihijatrijskoj bolnici u Kukuljevićevoj ulici objavljeno je da bonica prenapučena, a nema ni vanjskog prostora u kojem bi djeca mogla boraviti te također kako se se nad njima primjenjuju neadekvatne metode sputavanja, nepreporučljive za osobe mlađe od 18 godina.

Odgovor zamjenice pravobraniteljice za djecu Maje Gabelica Šupljika prenosimo u cijelosti:

“S obzirom na spoznaje Ureda pravobraniteljice za djecu o neodgovarajućim uvjetima u kojima se liječe djeca s problemima mentalnog zdravlja, potaknuti i apelima liječnika koji rade s djecom i izražavaju zabrinutost za sigurnost i kvalitetu liječenja u postojećim okolnostima, još u listopadu 2016. godine organizirali smo sastanak s predstavnicima svih relevantnih institucija u području zaštite mentalnoga zdravlja djece. Sastanak je rezultirao preporukom koju je pravobraniteljica za djecu tada uputila Ministarstvu zdravstva o potrebi žurnog unaprjeđivanja uvjeta liječenja djece i adolescenata s teškoćama mentalnoga zdravlja.

Ministarstvu smo preporučili neodgodivo poduzimanje svih potrebnih aktivnosti s ciljem osiguranja odgovarajućih prostornih uvjeta liječenja u ustanovama koje prema posebnom pravilniku ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba. Preporučili smo i neodgodivo pronalaženje rješenja za problem nastao u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež ‘Kukuljevićeva’ zbog velikog priljeva pacijenata za koje u sustavu nema odgovarajućeg drugačijeg načina liječenja, niti zbrinjavanja.

S tim u vezi preporučili smo da se osigura sva potrebna podrška ad hoc formiranom Povjerenstvu pri Ministarstvu zdravstva, koje radi na pronalaženju rješenja za rasterećenje Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. Tada smo preporučili i da se ubrza donošenje Strategije dječje i adolescentne psihijatrije te da se izrade standardi i normativi temeljem kojih bi bili propisani minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme u području dječje i adolescentne psihijatrije i standardne procedure postupanja (npr. u slučaju akutne intoksikacije, prijetnje suicidom, potrebe za prisilnom hospitalizacijom djeteta)”, odgovoreno je iz Ureda pravobraniteljice za djecu.

“S obzirom na postojanje problema pri postavljanju indikacije za hospitalizaciju djeteta, u preporuci smo istaknuli kako je izrazito važno raditi na boljoj edukaciji liječnika u pogledu potreba djece i adolescenata iz domene mentalnoga zdravlja.

U siječnju 2018. godine od Ministarstva zdravstva ponovno smo zatražili da nas izvijeste o aktualnoj situaciji u vezi s problematikom prostora Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, uključujući problem medicinski neutemeljenog produljivanja stacionarnog liječenja djece s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja u toj ustanovi.

Budući da u ovom trenutku ne vidimo da kod donositelja odluka postoji usmjerenost brzom rješenju situacije, nezadovoljni stanjem u pogledu zaštite djece koja imaju poteškoće iz domene mentalnog zdravlja, kao i uvjeta liječenja djece u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu, predložili smo predsjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora održavanje tematske sjednice Odbora na koju bi bili pozvani relevantni dionici i donositelji odluka u ovom području zaštite prava djeteta.

Očekujemo da zaključci sjednice budu dodatni poticaj donošenju odluka o boljoj zaštiti djece s teškoćama mentalnog zdravlja općenito te, napokon, i rješavanju problema neodgovarajućih prostornih uvjeta u kojima se liječe djeca u ‘Kukuljevićevoj'”, stoji u odgovoru.

Komentiraj